Amandman

Na osnovu člana 7.  Zakona o životnoj sredini, a u svojstvu građanina, podnosim sledeći amandman:

U Zakonu o  životnoj sredini (član 4; tačka 5 i 6 - principi zaštitie životne sredine, navodi se sledeće: tačka 5) Princip zagađivač plaća- Zagađivač, odnosno njegov pravni sljedbenik, odgovoran za zagađivanje i štetu nanijetu životnoj sredini, dužan je da naknadi štetu i da snosi troškove otklanjanja štete, u skladu sa zakonom.

 tačka 6) Princip korisnik plaća- Svako ko koristi prirodne resurse mora da plati cijenu za njihovo korišćenje i rekultivaciju prostora u skladu sa zakonom.


Crna Gora bez avijacije

Zabrinjava činjenica da Crna Gora nema sopstvene transportne helikoptere, a takođe što će plaćati usluge zaštite vazdušnog prostora u visokom iznosu.

U momentu ostvarenja nezavisnosti Crna Gora je zadržala respektabilno vazdjuhoplovstvo koje se sastojalo od 17 borbenih aviona „super galeb" G-4,4 aviona „utva -75", 17 lakih helikoptera H-42/45 „gazelle" i 6 transportnih helikoptera Mi-8 (HT-40).


Iznenađena i uvrijeđena

„Ja sam iznenađen i uvređen”, rekao bi Šojić.

Gostujući u emisiji "U centar” na TV Crna Gora rektorka Radmila Vojvodić ironično se začudila što se studenti u poslednje vrijeme toliko bune za ostvarivanje svojih prava. Što bi se jedan student bunio kvalitetom nastave, higijenom na fakultetu, smjenom dekana. finansijskim krahom na fakultetu? Zamislite čuda. Ja sam iznenađena i uvrijeđena, reče rektorka u mojoj slobodnoj interpretaciji.


Drag mi je Platon, ali mi je istina draža

Kao brucoš iliti tek svršena srednjoškolka koja je tek sada počela da preuzima odgovornost u svoje ruke, jer odrastanje više nije ono što me čeka već ono s čim se suočavam, moram da, iz krajnje jednostavnih, ljubopitljivih razloga rešujem na „odgovornost“ ljudi koji treba da budu personifikacija istine i odgovornosti. Zapravo ako odgovornost znači dovesti u pitanje status studenata i značaj Univerziteta Crne Gore, počinjem da sumnjam u sopstveno poimanje pomenutog. U međuvremenu, na raskrsnici života, dok sam razmišljala kuda će me ove jake životne struje odvesti, zapitala sam se da li ipak nisam ja ta koja sama sebi režira životni film.