Politički promiskuitet

Eto, konačno su pale sve maske sa lica političkih aktera u Herceg Novom i projekat otimanja vlasti u režiji DPS

- Izbor je realizovan. Ta akcija je posebno ubrzana žestokom propagandom koju je od početka svoga rada, od decembra 2013.godine, sprovodila Radovićeva TV Boka. Suprotno novinarskom kodeksu, ta televizija je uvijek, ama baš sve u lokalnoj samoupravi vidjela u crnoj boji. To se odnosi na sve teme koje su nadležnost lokalne uprave.


Koalicija

Prije će Đekna odapeti nego što će Đukanović i Krivokapić, aneksom krunisati svoju "novogodišnju" romansu. Kako nezvanično javlja radio Mileva od dogovora nema ništa. Ne mogu da se dogovore... A prije dvadesetak dana izjavljivali su "samo" što nijesu usaglasili  i utvrdili koaliciju koja sve više liči na različite struje unutar iste partije. Zanimljivo je da gospodin Đukanović proziva svoje partnere za izvjesni  zločin prema državi i narodu. Mnogi razvojni projekti, razvili su određene elite do neslućenih visina. Nova elita! Šta traži onda sa takvima? Činjenica da ne može da "skrpi" tri ministra, pokazuje ili da nema povjerenja u "svoje" kadrove, ili kadrova nema, ili je nešto treće po srijedi?


Sutorina i okolo nje...

Da je Balkan uvijek potencijalno bure baruta ogleda se u pretenzijama na susjedske teritorije. Ratovi, inflacije, izgladnjivanja, nemaština... Po onoj hljeba i igara. I taman, kada treba u "mirnodopskim" uslovima, okrenuti novi list, u kojem bi život građana, zauzimao značajnije mjesto, javljaju se teritorijalni problemi. Sutorina!

Obzirom da u balkan - loncu dugogodišnja Dps-okratija najbolje funkcioniše, ne bi čudilo da je ovo djelom i projektovana tema, kako bi se "vruće" ekonomske teme, bar na neko vrijeme izmjestile sa trona svakodnevnice.


Tri u jedan!

Tri u jedan.Tripolarna koalicija u Herceg-Novom dobija obrise. Dogovorili su se... Srđan Milić, Dušan Radović Krušo i Svetozar Marović! Nacionalno jednorodni, sa osjećajem za biznis, skapirali su da je za njih najbolji okvir koalicioni čvor u kojem će svi biti siti, kao i na broju.