Zadah truleža

Kriza u zemlji je duboka, strukturna i sistemska. U osnovi krize je bolesni, korumpirani, pokvareni, neproduktivni i nefunkcionalni politički sistem koji je izgradjen da štiti vladajuću političku klasu i njihove lične interese. Bivša komunistička stranka je pokušala da sprovede samo ekonomsku tranziciju, tj promjenu vlasništva, bez reformi političkog sistema. Zadržavajući stare odnose iz jednopartijskog sistema izmedju partije i institucija sistema, spriječena je zdrava politička transformacija ka funkcionalnoj demokratiji.


"Slamka i filantropi"

Usvajanje Zakona kojim se omogućava radničkoj sirotinji prevremeno penzionisanje otklonilo je nekoliko dilema. Slika izbezumljenog ministra, koji na sve načine pokušava da sabotira donošenje akta, jasno pokazuje da ministar ili u prevodu "sluga naroda" zapravo očekuje da je narod sluga režima.


Zdravstvo na umoru

Sva je prilika da su potrebni smrtni slučajevi kako bi uočili haos u zdravstvenom sistemu.  Na žalost, sve je krenulo od  trenutka kada je jedna beba, zaražena u Bijelom Polju preminula, a ostale  zadržane na liječenju.

Još gore je što je takva tragedija morala da se dogodi kako bi se prekinuo lanac ćutanja i  zataškavanja. Ponovo su u fokusu javnosti slučajevi beba iz 2009 godine koje su sa istim simptomima infekcije zaražene u Beranskom porodilištuu. No ni tada ta tragedija nije bila dovoljna da se nešto konkretno preduzme.


Greška

Priznanje Ranka Krivokapića da je glas za Miomira Mugošu greška, zapravo je kontinuitet grešaka.  Zahvaljujući politici socijaldemokrata Crna Gora u kontinuitetu srlja iz greške u grešku. Pokušaj glumljenja opozicije u poziciji vlasti, pokazao se kao porazan a nada sve neiskren i loš. Sve maske su pale u vodu. Razlike između Dps-a i Sdp-a nema. Čak ni u imenu. I jedni i drugi su D=demokrate, P=partije, S=socijalisti. Jedno te isto, s tim što im je zajedničko još to, što su skupa najveća greška Crne Gore, koja se mjeri štetom od više milijardi eura. A kako?