Tajna veza

Snimak

Snimak je crnogorska zbilja. Kod oči bez oči, kod uši bez uši... Dok DPS karavan pred očima domaće i međunarodne javnosti "izmišlja" toplu vodu, pri čemu vrijeđa logiku i zdrav razum, mudro Tužilaštvo hrabro ćuti i čeka. Možda spava... Akteri u aferi na bezobziran način obesmišljavaju smisao svojih dostignuća... Šteta što detektor " istine", nije tehničko pomagalo u radu Anketnog odbora. Ovi istinoljupci majstorskim mimikrijama permutuju svoje prvobitne iskaze. Ostaće za buduća pokoljenja neke od kultnih replika kao ona od "zidara" kada je kazao "naši" "da nije mislio na pripadnike svoje partije već na građane Crne Gore", ali vjerovatno depesovske provijencije ili pogotovo ona od budvanskog ljubitelja glagola "maziti", koji podrazumijeva lijepu riječ, lizalicu, flašu pića, ostatku na zdravlje itd...


Normalan život - normalna stvar

Već godinama živimo u jednoj jako čudnoj zemlji u kojoj je sve nekako duplirano. Duplirane su nam Akademije nauka, državni simboli , himne, predsjednici, državne nagrade, crkve. Imam utisak da samo jednim klikom možemo da odaberemo virtuelizovanu stvarnost po našoj želji.


Podgorica - grad duhova

Prvih deset dana jula u Podgorici  protiče uobičajeno za ovo doba godine. Red vrućine, red sparine. Red pustinje. Ako se kojim slučajem zadesite u Glavnom gradu  Crne Gore u nekim popodnevnim časovima  imaćete sasvim jasnu predstavu apokalipse izvedenu nekim čudnim biološkim oružjem u kojoj su jedini preživjeli bubašvabe i konobari koji nemaju previše izbora, pa vrata lokala moraju biti otvorena  bilo ne bilo gostiju.


Suočavanje sa zločinima

Po­li­tič­ki i jav­ni skan­dal zbog usva­ja­nja za­ko­na u hr­vat­skom sa­bo­ru, ko­jim se one­mo­gu­ća­va iz­ru­če­nje biv­šeg agen­ta UD­BE Jo­si­pa Per­ko­vi­ća Nje­mač­koj, za­sje­nio je isto­rij­sku pro­sla­vu ula­ska Hr­vat­ske u EU.
Nje­mač­ka sa­ve­zna po­li­ci­ja ras­pi­sa­la je po­tjer­ni­cu za Jo­si­pom Per­ko­vi­ćem ko­ji je osum­nji­čen da je kao agent ju­go­slo­ven­ske taj­ne slu­žbe Ud­be su­dje­lo­vao u ubi­stvu hr­vat­skog emi­gran­ta i ne­ka­da­šnjeg di­rek­to­ra
INA-Mar­ke­tin­ga Stje­pa­na Đu­re­ko­vi­ća. Ubi­stvo je po­či­nje­no u vri­je­me ko­mu­ni­zma 1983. go­di­ne u Ba­var­skoj. Jav­no se go­vo­ri­lo da je na­re­đe­nje za ovo ubi­stvo dao Sta­ne Do­lanc, a da je eg­ze­ku­ci­ja bi­la po­vje­re­na cr­no­gor­skoj Udbi i nje­nim pla­će­nim li­kvi­da­to­ri­ma.