Klizišta

Kliziste u CG

Opomena! I priroda šalje između redova poruku odnarođenoj vlasti. Pomjeranja tla, klizišta su učestala. Nekako sa pričom o autoputu dobili smo Markoviće koji su za pametne nauk. Zlo rađenje, gotovo suđenje!

Koincidencija je da u isto vrijeme grbljanski demagog „klizi“ od stvarnosti koja kao balon od sapunice rasprhuje se i otvara oči sumornoj realnosti. Ipak, više ne važi ona „moj je život Švicarska“. Milioni, milioni... Pošteno! Slučajnost, tek tako!

Fakat je da priroda ima svoja pravila, kao i da čovjek treba da živi u saglasju sa njima. Međutim, da li je to tako? Kakav je uticaj ljudskog faktora na sve ovo što se dešava? Tačno je da su voda i vatra dobre sluge, a zli gospodari, međutim, zašto se isti izazivaju? Ne smijemo zaboraviti da paljenja šuma dovode do bujica i erozija.

Prirodna korita se zaustavljaju, pa time i normalni tok. Prisjetimo se nedavnih scena iz Petrovca.

Greška društva je što ne poštuje prirodu, struku i nauku. Postavlja se pitanje ko je dozvolio gradnju na prostoru koji je, sa aspekta struke i nauke, „problematičan“? Ko je izdao građevinsku dozvolu i uzeo novac? Odgovor zna se i zato odgovornost gospodo!

Nije sistem svemoguć. Biće i u budućnosti sličnih dešavanja. Klizišta! Međutim, obaveza je sistema da preduprijedi ono što se u datom momentu može i da zbog sitnog šićara ne dovodi građane u situaciju da posmatraju crnogorske „tornjeve u Pizi“, a sredstva za autoput, možda bi trebala i za sanaciju ovih i nekih novih klizišta.

 

Arsenije Lalatović, član GO PzP, odbornik DF Nikšić