Prirodna Albanija

Nebojša Medojević

Izostanak normalne demokratske tranzicije u Crnoj Gori i nastavak održavanja jednopartijskog sistema i nakon pada Berlinskog zida u Crnoj Gori je zamrznuo sva otvorena politička pitanja koja realno postoje i koja nijesu riješena na demokratski način. Pokušaji rješavanja Albanskog i Bošnjačkog pitanja u Crnoj Gori kroz pregovore sa jednopartijskim i nedemokratskim režimom su se, uglavnom, završavala prevarama i obmanama ili partijskom i ličnom trgovinom lidera aktulenih manjinskih stranaka sa režimom.

Da je Albansko pitanje u Crnoj Gori otvoreno, prvi put sam čuo od kolege poslanika i jednog od autentičnih lidera Albanaca u Crnoj Gori Mehmeta Bardhija, koji mi je veoma precizno pojasnio da Albanci u Crnoj Gori nikada u istoriji nijesu potpisali nikakav dokument sa državom i Crnogorcima kao većinskom nacijom, o položaju Albanaca i priznanju teritorijalnog integriteta države Crne Gore.

Da postoje dublji problemi, bilo je jasno kada nijedan od poslanika nacionalnih Albanskih stranaka u Parlamentu, Vaselj Siništaj, Mehmet Bardhi i Ferhat Dinoša, nijesu glasali za prvi Ustav nezavisne države Crne Gore.

Zahvaljujući uglednom Albanskom intelektualcu Koči Danaju, i njegovom javnom angažmanu na promociji projekta formiranja jedintvene države Albanskog naroda na Balkanu, koja pored Albanije i Kosova u svom sastavu treba da ima i djelove teritorija suverenih i nezavisnih država Crne Gore, Makedonije i Grčke, poznatom kao projekat "Prirodne Albanije", javnost je detaljnije upoznata sa Nacionalnim Projektom Albanaca iza kojeg javno stoji Albanska akademija nauka i oko kojega se formira snažna lobistička, politčka, ekonomska, medijska mreža.

U tom pogledu, ja u cjelosti razumijem motive i istorijske razloge koji su rukovodili ovu grupu Albanskih nacionalnih prvaka i patriota da se artikuliše ovaj projekat dugoročnih nacionalnih istorijskih interesa Albanskog naroda.

Albanija je u protekloj deceniji doživjela ozbiljne demokratske pozitivne politčke i ekonomske promjene i pozicionirala se kao ozbiljna država sa visokim stepenom unutrašnjeg konsenzusa oko nacionalnih prioriteta i sve boljim medjunarodnim položajem sa snažnom lobističkom mrežom, posebno u SAD. U tom pogledu , mene raduju uspjesi albanskih lidera da demokratizuju svoju zemlju, pokrenu snažan ciklus ekonomske obnove i razvoja, i da prihvataju evroatlantske vrijednosti.

Na našu žalost, mi još uvijek nijesmo napravili prvi i najvažniji korak i otvorili procese demokratije i slobode. Jednopartisjki sistem koji ovdje postoji već 70 godina blokirao je nužne procese kreiranja unutarcrnogorskog konzensuza o nacionalnim i državnim interesima . Režim je prikrivao aspiracije Albanaca i Bošnjaka i kreirao pravnu floskulu o multietičkom skladu harmoniji u odnosima države i manjinskih naroda. Istovremeno , od kraja 90tih režim je svojom prljavom propagandom pokušao da Crnogorske Srbe targetira kao jedini sporni i probelmatični, remetilački etnički faktor. Cijepanjem istorijskog pravoslavnog nacionalnog bića, režim je pokšao da stvori politčke uslove da su svi narodi u Crnoj Gori lojalni državi, osim Srba i da se vlast u Crnoj Gori sa DPS i SDP može formirati samo od antisprski orjentisanih stranaka.

Zato je početak dijaloga izmedju Crnogorskih Crnogoraca i Crnogorskih Srba o medjusobnom pomirenju oko vrijednosti demokratije, slobode, ljudskih prava, pravne države i smjene jednopartijskog režima, koji su počeli PzP i NOVA bila ključna politička i ideološka promjena koja svakim danom dobija sve više i više pristalica i koja će dovesti do demokratskih promjena u Crnoj Gori.

Kao gradjanski, demokratski i reformskii orjentisan političar , spreman sam sa legitimnim predstvanicima Albanskog i Bosnjackog naroda u Crnoj Gori da otvorim dijalog o rješevanju svih otvorenih pitanja , kako bi se postigao istorijski sporazum o zajedničkom suživotu u drzavi Crnoj Gori. Ljudska i manjinska prava, kulturni , nacionalni identitet, saradnja sa matičnim državama, regionalna saradnja, ekonomski položaj, ubrzani ekonomski razvoj, politička prava su teme oko kojih sam spreman da razgovaram i da tražimo održiva rješenja koja će predstvljati istorijski i mogući modus vivendi.

Bošnjaci i Albanci nijesu zadovoljni svojim položajem u jednopartisjkoj i nedemokratskoj Crnoj Gori. Evo izvaredna prilika za moje kolege nacionalne lidere Albanaca u Crnoj Gori da javno kažu da oni smatraju da Ulcinj ne treba da bude dio Prirodne Albanije.

Cijenim Koču Danaja kao iskrenog Albanskog patriota, i siguran sam da će i on shvatiti da sam ja Crnogorski patriota i da sa mnom i političkom partijom koju vodim može da razgovara o pravima Albanaca u Crnoj Gori. Jedino o čemu nema razgovora je teritorijalni integitet Crne Gore i njeno demokratsko gradjansko ustrojstvo. Isti odnos imam i prema ambicijama Hrvatske da nam otmu Prevlaku i ogromno nacionalno bogatsvo u obliku gasa i nafte koje pripada Crnoj Gori. Ni pedalj teritorije države Crne Gore nikada neće biti predmet pregovora i trgovine. Siguran sam da bi isti odgovor ja dobio od gdina Danaja, kada bih istakako državne apsiracije prema djelovima teritorije suverene države Albanije. Ulcinj i Tuzi će biti u sastavu države Crne Gore, a sa Albancima treba otvoriti dijalog i doći do održivog i prihvatljivog rješenja albanskog pitanja.

Nažalost, Crnom Gororm već 26 godina vlada nedemokratski režim koji najkrupnije i sudbonosne državne odluke donosi iz ugla ličnog interesa i opstanka na vlasti. Ovaj režim je u cilju opstanka na vlasti izdao i prodao sve one politčke i tradicionalne nacionalne vrijednosti za koje se zalagao i koje je po Ustavu morao da brani. Kako je predao Prevlaku Hrvatskoj, zbog straha od tuzbe za ratne zlocine, EPCG Italijanima od straha zbog akcija Italijanskog pravosudja, tako sjutra može predati i Ulcnj i Tuzi Albaniji , samo ako to bude potrebno za ocuvanje vlasti. Ovaj režim je za pravu cijenu spreman da razori ovu državu i unisti narod.

Za mene i PzP, država nema cijenu i oko demokratskog poltičkog uredjenje, i teritorijalnog integritata nema pregovora. Takodje čvrsto stojim na stanovištu da svaka buduća demokratska Vlada treba u svom sastavu da ima legitimne predstvanike Albanaca i Bosnjaka koji bi se borili za zastitu nacionalnih, kulturnih i ekonomskih prava svojih naroda, i dijeli odgovrnost za demokartski i ekonomski razvoj i prosperitet Crne Gore.

Nebojša MEDOJEVIĆ,

Predsjednik Pokreta za Promjene