Strujni ili državni udar

Nebojša Medojević, PZP

Kao član odbora za ekonomiju, upozoravao sam još prije više mjeseci da će država Crna Gora doći u izuzetno tešku situaciju zbog krađe električne energije iz evropske interkonekcije.

Nažalost, Skupština je glasovima DPS i SNP usvojila zaključke koji su omogućili nastavak ove prakse.

Sama činjenica da se Evropska mreža operatera prenosnih sistema prvi put u posljednjih 50 godina susreće sa ovakvom hajdučijom jednog nacionalnog prenosnog sistema, jasno pokazuje o kakvom se sramotnom ponašanju ovog režima radi. Nemam nikakvu dilemu da je odluku o nezakonitom upadu u tuđi posjed i krađu imovine naredio lično Đukanović, što je on i sam potvrdio izjavom da će se "potrebni papiri" srediti naknadno.

Čitav kompleks pitanja i štetnih odluka državnih organa u vezi sa privatizacijom i poslovanjem KAP od 2005. godine, je posljedica osnovane sumnje da Đukanović lično ima određene privatne interese i motive. Samo da posjetim da je ponašanje državnih funkcionera koji donosu javne odluke u svom ličnom intersu, a na štetu javnog dobra, udžbenička definicija korupcije.

U ovom slučaju, ukoliko Briselski komitet za operativno upravljanje i pouzdanost rada energetskog sistema i Evropska mreža operatora, donesu odluku o isključenju Crne Gore, posljedice će biti veoma teške i direktno će se prevaliti na teret budžeta, privrede i građana. U tom slučaju doći će do pogoršanja uslova uvoza električne energije i Crna Gora će postati laka meta špekulanata na tržištu električne energije koji će biti u poziciji da ucjenjuju i definišu uslove i po pitanju cijene i rokova isporuke i plaćanja kako najviše odgovara njima. Biće ugrožena stabilnost našeg elektroenergetskog sistema, stabilnost snabdijevanja privrede i građana i, bez ikakve dileme, doći će do dramatičnog povećanja cijene električne eneregije, zbog povećanje cijene uvezene energije.

Pokradena električna energija će se morati vratiti nazad, sa rizikom da cijena vraćene energije bude značajno veća od one koju smo ukrali, zbog rasta cijena energije, ali i zbog sezonskih konjukturnih fluktuacija zbog rizika da energiju budemo vraćali tako što ćemo morati da je uvozimo u periodu kada je njena cijena inače veća zbog sezonskog rasta tražnje.

Jasno je da EPCG, upravljana o strane kompanije, neće preuzeti plaćanje ovog računa, kao ni CGES. Ostaje jedina moguća adresa za plaćanje - budžet, tj. građani Crne Gore. Da li će se opet povećavati porezi i takse ili će se zaduživati naredne generacije, to je svejedno.

Osim toga, ako dođe do isključenja Crne Gore iz ove organizacije i A2A će imati pravni osnov da traži obeštećenje od Vlade zbog bitno promijenjenih uslova poslovanja na štetu EPCG.

Jasno je da se i u ovom slučaju radi o nastavku udruženog djelovanja dobro organizovane zločinačke organizacije, sa jasnim motivom da se svjesnim vršenjem niza krivičnih djela, stekne lična materijalna korist, a na štetu imovine države i građana Crne Gore. Ovim su se stekli svi pravni i činjenični uslovi da VDT po službenoj dužnosti pokrene krivičnu istragu protiv ove zločinačke organizacije. VDT bi morao da ima u vidu da bi nastavak ignorisanja javnog djelovanja ove grupe, nanio ogromnu materijalnu štetu za državu i građane i ugrozio vitalne nacionalne interese države. Ignorisanje zavjereničkog djelovanja ovog zločinačkog udruženja, postavilo bi pitanja i odgovrnosti samog VDT i saučešništva u vršenju teških krivičnih djela.

Stoga ću na prvoj sjednici Odbora za ekonomiju i Odbora za bezbjednost tražiti da se odmah zakaže hitno kontrolno saslušanje VDT povodom djelovanja ove opasne zavjereničke grupe, na čijem je čelu, na našu nesreću, lično Predsjednik Vlade.

 

Autor je Nebojša Medojević, Predsjendik Pokreta za promjene