Pogažena riječ

Arsenije Lalatović

Šah! Kraljica je u patu, zapravo u matu! Nedavna skandalozna odluka nastala na „gurkanju“, postala je bez presedana primjer zbijanja šala. Predsjednik u pokušaju, zapravo partijski potpredsjednik pokazao je i domaćoj i međunarodnoj javnosti, kako data riječ ima „specifičnu“ težinu, koja u vakumu kreće se poput „atoma“ haotično.
Sedam decenija devetog maja obilježiće se kao luča u borbi protiv fašizma. Činjenica da je data riječ pogažena i da naša država neće imati predstavnika, na „top“ nivou a i vjerovatno ni na „nivou“, je dokaz kakve aktuelni sistem na vlasti vrijednosti baštini. Od ovakvih odluka, vjerujem da svi oni crnogorski rodoljubi, koji su ostavili svoje živote diljem Balkana, a i šire, da se i u grobu „prevrću“, kada vide ko i kakve vrijednosti danas nakon sedamdeset godina baštini.

Ćutanje je blago! Kada univerzalne vrijednosti se posmatraju kroz dnevno političku prizmu, onda mnoge stvari gube smisao. Kao da dnevno politička globalna gunđanja imaju uticaj, na sistem univerzanih vrijednosti? Zamislimo, gdje bi danas bilo čovječanstvo, da fašizmu „se nije stalo nogom za vrat“. U kakvom bi smo vremenu živjeli i sa kojim i kakvim sistemom vrijednosti?
Crna Gora i prije sedam decenija i danas nakon, i nikada u svojoj prošlosti, a vjerujem i budućnosti nije i neće se zalagati za ovakve sadašnje „veličine“ koje je predstavljaju na unutrašnjoj i međunarodnoj pozornici. Nastavak i put kojim se ide vodi u pat pardon mat! Kraljica je na koljenima, no o tom potom!

Arsenije Lalatović
Član GO PzP i odbornik DF