MEDOJEVIĆ: EU MOŽE ZAVRŠITI KAO SSSR, ORBAN JE U PRAVU

Nebojša Medojević
Orban je u pravu. EU ne smije postati novi SSSR sa jednom partijom, jednom ideologijom, i Centralnim Komitetom u Briselu.
 
Zajedničke vrijednosti na kojima je građena EU treba čuvati i poštovati: ljudska prava i slobode, slobodno tržište, vladavina prava. Oko toga nema dilema.
Nametanje jednoumlja kroz koncept “političke korektnosti” gdje se ideološka matrica globalne radikalne ljevice želi nametnuti kao monopol i neoliberalna ekonomija kao dogma, je u suprotnosti sa temeljnim vrijednostima na kojima je nastala EU - demokratije i slobode.
 
Koncept suverenosti država je crvena linija koju EU ekstremisti neće moći preći. Pokušaj uvođenja EUR kao zajedničke valute je propao jer je određeni broj država i njihovih vlada to, tačno, vidio kao početak transformacije EU u jednu veliku federaciju Sjedinjene Evropske Države. Usamljeni ali veoma jaki glasovi su i tada upozoravali da jedna valuta može da funkcioniše samo na teritoriji jedne suverene države koja ima jednu Vladu i jednu ekonomsku politiku, jedan budžet, jednu socijalnu politiku, jedan parlament. Gubitak suvereniteta je posebno prijeteći izgledao iz ugla novih članica EU koje su se jedva izbavile iz SSSR i komunizma.
 
Britanci su rekli NE korumpiranoj, nedemokratskoj Briselskoj administraciji, koja troši milijarde EUR novca poreskih obveznika, bez ikakve odgovornosti. Britanci otvorili novo poglavlje u istoriji Evrope.
 
I danas su Evropi potrebni snažni glasovi otpora pretvaranju EU u novi SSSR sa jednom ideologijom i sa korumpiranim samoproglašenim čuvarima te ideologije. Svako jednoumlje sa sobom donosi i represiju i tiraniju. To smo valjda naučili iz lekcija iz 20 vijeka.
 
Zato je Orban potreban EU više nego EU Orbanu i Mađarskoj. Orban je veliki prijatelj Crne Gore i Srbije i zapadnog Balkana. Orban govori o principima i brani fundamentalne vrijednosti - demokratiju, slobodu, hrišćanske vrijednosti, tradiciju, državu, suverenost građana.
 
EU se mora radikalno mijenjati. Nacionalne Vlade i Parlamenti moraju imati veći uticaj. Zemlje kandidati MORAJU osvojiti demokratske standarde da bi napredovali u integracijama. Korumpirane, nedemokratske države u kojima se izbori kradu, sa političkim uticajem mafije, gdje se masovno krše ljudska prava, ekonomski nestabilne, sa korumpiranim institucijama. Zemlje kandidati moraju izgraditi funkcionalnu demokratiju, vladavinu prava, poštovati ljudska prava i slobode, da bi mogle postati članice. Odustajanje od principa "standardi, pa status" u slučaju Bugarske i Rumunije i uvođenje EUR, dovelo do propasti postojećeg koncepta EU.
 
Pristup zajedničkom tržištu treba omogućiti svim zemljama kandidatima i podstaći ekonomski razvoj, proizvodnju i trgovinu. Jednostavno, ovakvu EU treba temeljno reformisati ili će se sama urušiti, kao SSSR.
 
Nebojša Medojević
Predsjednik PzP