MEDOJEVIĆ: VEĆ U MAJU PROBIJEN PLANIRANI GODIŠNJI DEFICIT BUDŽETA!

Nebojša Medojević
Deficit budžeta je za prvih 5 mjeseci 164 mil Eur, a budžetom je planiran na 139 mil EUR. Još jedan dokaz da je predloženi budžet bio neistinit, loše planiran, populističko-propagandni, prevarantski i diletantski urađen.
Sad se vidi koliko sam bio u pravu kada sam bio protiv da glasamo ovakav Predlog zakona, za koji sam rekao da je mrtvorođenče. U trenutku kada su poslanici glasali za budžet, on je već bio ”mrtav”.
 
Skupu cijenu će građani i Crna Gora platiti zbog istorijske prevare i izdaje birača DF-a i formiranja ove nesposobne Vlade.
 
Stalna poskupljenja osnovnih životnih namirnica, porast nezaposlenosti, rast duga, dvocifreni deficit budžeta, nekontrolisano rasipanje novca iz budžeta na enormnu parazitsku birokratiju nasleđenu od DPS-a, jasno vodi zemlju ka Grčkom scenariju - dužničkoj krizi i bankrotu.
 
Prihodi budžeta u periodu januar - maj 2021. godine iznosili su 628,6 mil. €
Izdaci budžeta u periodu januar - maj 2021. godine iznosili su 792,2 mil. €
 
Nebojša Medojević
Predsjednik PzP