Saopštenje prof. dr Branka Radulovića o protestu poljoprivrednika, 28.6.21.

Branko Radulović
 
Da bi građani Crne Gore bili potpuno informisani u vezi danas održanih protesta poljoprivrednika ispred Skupštine Crne Gore ističem sledeće:
Iskazao sam spremnost da im lično obratim poljoprivrednicima i saopštim važne informacije, međutim njihovi predstavnici su našem sekretaru kluba saopštili da ne žele da im se obraća niti jedan poslanik i da hoće jedino da razgovaraju sa premijerom Krivokapićem i ministrom Spajićem. Zbog toga nije tačna informacija da ih niko nije udostojio razgovora od poslanika, te se pitao šta su onda uopšte tražili ispred Skupštine Crne Gore.
 
Saopštavam im ovim putem da je Odbor za budžet i finansije, jednoglasno od strane poslanika i vlasti i opozicije i saglasnost ministara finansija, usvojio moje amandmane amandmane, koji su postali sastavni dio Budžeta, a koji se odnose na podršku poljoprivredi na način što će Vlada za neplanirane i nedovoljne izdatke u Podprogramu 16 002 001 - Podrška poljoprivredi koristiti znatan dio sredstava iz Ekonomske klasifikacije 4710- Tekuća budžetska rezerva. Na taj način su se zakonski stvorile pretpostavke da se interventno kroz podršku očuva poljoprivreda i stočni fond u periodu velikih tržišnih i proizvodnih varijacija i disbalansa, bilo da je u pitanju cijena stočne hrane, mlijeka i mliječnih proizvoda ili tržišni viškovi. Koliki će taj iznos biti i za koji period bilo je neumjesno tačno definisati amandmanom, jer to treba da bude rezultat poštenih pregovora Vlade i poljoprivrednika. Pokazuje se da je iznos podrške od jedan milion eura nedovoljan i da su sada zahtjevi za tri miliona eura.
 
Takođe sam želio da im saopštim da sam 09.12.2020. godine podnio Rezoluciju o samodovoljnosti u hrani i ekološkoj poljoprivredi u kojoj sam dao analizu stanja u poljoprivredi, globalna kretanja, EU poljoprivrednu novu politiku i predložio brojna rješenja poput povećanja agrobudžeta do oznosa od 100 miliona eura do 2025. Godine iz budžetskih rashodnih sredstava, osnivanje Agrobanke, preduzeća «Ekološka hrana Crne Gore», berze poljoprivrednih proizvoda, Direkcije za robne rezerve, Centra za pametnu poljoprivredu, zadruga i klastera za pojedine mikrolokacije i asortimane proizvoda, program «Oživimo selo», novi popis poljoprivrednog zemljišta, eknomske i carinske mehanizme zaštite domaće proizvodnje, novu finansijsku poresku politiku, brendiranje domaćih proizvoda, umrežavanje turizma i poljoprivrede, efikasno korišćenje EU fondova i još mnogo toga.
 
Upozoravam poljoprivrednike da se ne vode politikanstvom i politikom u svojim zahtjevima, već isključivo da im struka i realne potrebe budu vodilja, kako bi od višedecenijskog propadanja jedne od najvažnijih grana privrede krenuli putem samoodržive i konkurentne proizvodnje hrane. Vlada mora da bude nosioc nove reformske politike u poljoprivredi u rekonstruisanom programu, organizaciji i sastavu.
 
Prof. dr Branko Radulović
Zamjenik Predsjednika PzP