MEDOJEVIĆ: VLADA JEDINI KRIVAC ZAŠTO BUDŽET NIJE USVOJEN

Nebojša Medojević

 Crna Gora je jedina država u Evropi koja nema budžet. Isključiva odgovornost za to leži na Vladi Crne Gore. Jedan dio odgovornosti ima i bivša Vlada Duška Markovića koja nije Parlamentu dostavila budžet u zakonskom roku, do 15.11.2020. To što su nakon izbora bili u tehničkom mandatu, ne opravdava kršenje zakonskih rokova, koji su upravo propisani da bi se omogućilo neophodno vrijeme za poslanike da se pripreme za raspravu, uključujući i pripremu amandmana.

 

 Ipak, Vlada Crne Gore je izabrana 04.12.2020 godine, a građanin Mickej Spajić je od 23.11. neovlašćeno učestvovao u pripremi i realizaciji zaduženja od 750 mil Eur i radio skupa sa Ministrom Radunovićem, uz odobrenje Duška Markovića.

Vlada je MORALA dostaviti Predlog zakona o budžetu za 2021 godinu odmah nakon imenovanja, da bi po hitnom postupku obavili raspravu do kraja 2020 godine. Po organskom zakonu o budžetu i fiskalnoj odgovornosti Vlada MORA da dostavi Predlog zakona. To je njena ustavna i zakonska OBAVEZA.

 Vlada nije nadležna za donošenje odluke o privremenom finansiranju. To je nadležnost Skupštine koja donosi takvu odluku, nakon prethodnog neizglašavanja budžeta. Tom odlukom se daje rok Vladi za dostavljanje Predloga zakona o budžetu (obično 3 mjeseca) i zadužuje Ministar finansija za njeno izvršenje. Bilo bi logično da Ministar nadležnom Odboru za budžet dostavlja mjesečne izvještaje o realizaciji plaćanja tokom privremenog finansiranja.

 Vlada je, dakle, morala dostaviti Predlog budžeta za 2021 Skupštini. Ako nijesu bili u stanju da pripreme budžet zbog neznanja ili neiskustva, Vlada je mogla da, u konsultacijama sa Kolegijumom Skupštine, zatraži od poslanika da ne glasaju za budžet Vlade DPS i da onda nakon toga Skupština ne izglasa budžet i donese odluku o privremenom finasiranju.

 Nažalost, ova Vlada u kontinuitetu krši Ustav i zakone koji definišu budžetski sistem i uvodi netranasparetne prakse i procedure gdje se odluke o trošenju novca građana donose diskreciono u uskom krugu ljudi.

 Apsolutno su netačne tvrdnje Ministara da ne mogu da organizuju javne nabavke, plaćaju subvencije, premije i slične troškove iz budžeta, zbog neusvajanja budžeta.

 

Kako je onda Ministar finansija kupio dva aviona (bez motora), za 21 milion USD, uplatio osnivački ulog za TO MONTENEGRO, i izvršio mnoga druga plaćanja, koja nijesu bila predviđena budžetom za 2020 godinu. U zakonu postoji samo limit u visini plaćanja po potrošačkim jedinicama.

 

Privremeno finansiranje

Član 37

Ako se zakon o budžetu države odnosno odluka o budžetu opštine ne donese do 31. decembra tekuće, za narednu fiskalnu godinu, Ministarstvo finansija, do njegovog donošenja, potrošačkim jedinicama mjesečno odobrava sredstva do iznosa 1/12 (jedne dvanaestine) stvarnih izdataka u prethodnoj fiskalnoj godini.

Dakle, mogu da se organizuju javne nabavke za ljekove i opremu u Ministarstvu zdravlja, nabavke auta u MUP, subvencije i plaćanja proizvođačima mlijeka i danas. Ali Vlada i lobisti vlasnika Vijesti su odlučili da krenu sa propagandom da je za njihovo neznanje, lopovluk, nerad i neodgovornost, kriv Parlament. To je brutalna laž i zamjena teza.

 Prema tome, Premijer i Ministri treba da odgovaraju Parlamentu za kršenje Ustava i organskog zakona o budžetu, a ne drže lekcije Parlamentu. Ova Vlada bi trebala da padne zbog kršenja Ustava i zakona, netransparentnom radu, korupcije i štetnih odluka. Budžet nije predložen Skupštini, jer samo jedan čovjek vrši sva plaćanja iz budžeta. Preko 500 mil eur do danas je platio samo jedan čovjek - Ministar Mickej. Niti znamo kome, ni na osnovu čega, ni po kojim cijenama. Bez kontrole i javnosti. Takva praksa je idealna za korupciju i poslove na štetu države.

 

Nebojša Medojević

Predsjednik PzP