MEDOJEVIĆ: RAD TE PLJEVLJA SE MOŽE NASTAVITI UZ DOGOVOR SA EEZ. BESMISLENI POSAO SA “EKOLOŠKOM REKONTSRUKCIJOM TE” OBUSTAVITI

Nebojša Medojević

Novi menadžment EPCG se sučio sa zatečenim stanjem u Elektroprivredi Crne Gore o kome je javnost već obavještavana raznim izvještajima nevladinih organizacija i Ministarstva Kapitalnih Investicija. Ministarstvo je već pokrenulo niz postupaka pred Specijalnim Državnim Tužilaštvom u vezi ugovora o takozvanoj "ekološkoj rekonstrukciji" TE Pljevlja i drugim korupcionaškim poslovima prethodne uprave.

Prethodna Vlada Crne Gore je pristupila izvršavanju obaveza iz Ugovora o Energetskoj Zajednici na način da je svojim Zaključkom br. 07-3236 od 2.11.2017. godine shodno Odluci Ministarskog savjeta Energetske zajednice broj 2016/19/MC-ENC o odobravanju izuzeća postrojenja od usklađenosti sa graničnim vrijednostima emisija utvrđenim, Direktivom 2001/80/EC Evropskog Parlamenta i Vijeća; utvrdila ograničenje rada TE Pljevlja u zatečenom stanju na 20000 sati u periodu od 1.01.2018. godine do 31.12.2023. godine. Time je nepovoljni ekološki uticaj TE Pljevlja na građane Pljevalja i drugih regiona Crne Gore ograničen na to vrijeme.

Međutim, prethodna Vlada Crne Gore je sa više od tri mjeseca zakašnjenja dodjelila Integrisanu dozvolu za rad postrojenja TE „Pljevlja“ Broj: UPI-101/2-02-2231/28 od 22.03.2018. godine gdje se prihvata namjera EPCG da obavi "ekološku rekonstrukciju" TE Pljevlja prije isteka odobrenog broja radnih sati ali na način za koji je znala ili morala znati da ne garantuje usaglašenost sa Evropskim propisima koje sama Vlada prihvatila. Pored toga, Vlada je tolerisala drastično kašnjenje uprave EPCG da te radove ugovori i započne realizaciju tih, nedovoljnih radova. Ministarstvo je o tome nedavno obavijestilo Specijalno Državno Tužilaštvo.

Takvim djelovanjem je Vlada Duška Markovića dovela u pitanje sigurnost snadbjevanja energijom Crne Gore i poništila sve napore da se obaveze u procesu pristupanja EU u oblasti energetike i životne sredine ispune mada je Crna Gora u tom trenutku prednjačila u regionu.

Prethodna Vlada je znala ili morala znati da se namjerom da se rad TE Pljevlja na ugalj produži u nedogled izvrgava ruglu sama svrha Pariskog Sporazuma iz 2015. godine kome je Crna Gora pristupila u dobroj vjeri i gdje EU očekuje da Crna Gore preuzme svoj dio odgovornosti.

Takvo stanje je neodrživo i neprihvatljivo.

Sadašnja Vlada očekuje pomoć Evropske Unije u prevazilaženju finansijskih problema sa kreditima za autoput i svaku drugu podršku na jednoj strani a još uvijek nije utvrdila kako će sa Evropskom Unijom sarađivati na krupnim pitanjima klimatskih promjena i zaštite života i zdravlja građana.

Ugovor sa EEZ se mora ponovo pregovarati i tražiti odlaganje zatvaranja TE Pljevlja kroz anekse. Međutim, zauzvrat Crna Gora mora ponuditi neke snažne argumente i razloge koji bi naišli na razumijevanje u Briselu.

Proglašavanjem nulte stope emisije CO2 ka strateškog razvojnog cilja do 2030. godine i obustavljanje besmislenog i skupog eksperimenta sa “ekološkom modernizacijom “ TE bio bi znak minimimalne odgovornosti Crne Gore prema obavezama u okviru Ugovora sa EEZ.

Sa Kinezima treba preugovoriti posao i od njih nabaviti opremu i materijal koji nam je potreban. Ugovor sa firmimom sina Predsjednika države treba odmah raskinuti.

Jednostavno, TE Pljevlja se sa predloženim tehnološkim zahvatima ne može dovesti do parametara energetske efikasnosti i ekološke prihvatljivosti i neophodno je pristupiti pronalaženju održivih rešenja koje će dovesti do rešavanja ekološke katastrofe u Pljevljima, i doprinijeti ekonomskom razvoju, obezbjediti nova radna mjesta i prosperitet građana Pljevalja. Pljevlja imaju potrebne resurse za to.

Ministarski sastanak EEZ koji će se održati u junu je pravi trenutak da Crna Gora krene u susret razvojnim paradigmama zasnovanim na zelenim energijama.

Nebojša Medojević
Predsjednik PzP