MEDOJEVIĆ: PADA UVOZ I NAPLATA PDV

Nebojša Medojević

 Uprava carina je u toku februara 2021. godine naplatila 41.706.658,91€, što je u odnosu na isti period prethodne godine manje za 20.38%.

 PDV pri uvozu u februaru 2020. je bio 34.482.443 EUR, a u februaru 2021, samo 26.113.167,17. To je pad od 24.23%.

 Imajući u vidu da se naša ekonomija dominantno zasniva za uvozu i trgovini, a da su javne finansije zavisne od naplate PDV i zaduživanja, ovi trendovi opasno upozoravaju na smanjivanje crnogorske ekonomije i krizu likvidnosti budžeta i privrede. Zaduživanje spolja ima svoje limite i svoju cijenu.

 Nešto se mora RADIKALNO mijenjati u ekonomskoj politici i strukturi javnih finansija. Ovako nepogrešivo idemo k dužničkoj krizi i bankrotu javnih finansija.

 

 

Nebojša Medojević

Predsjednik PzP