MEDOJEVIĆ: POSLODAVCI U JANUARU ISPLAĆIVALI NETO PLATE BEZ POREZA I DOPRINOSA

Nebojša Medojević

Najdramatičniji  pad budžetskih prihoda je u doprinosima gdje je iznos iz decembra 2020. od 80,5 miliona pao na 15,9 miliona u januara 2021. U tom padu je najozbiljnija situacija u padu prihoda po osnovu doprinosa za Fond Pio, sa 50 miliona u decembru 2020. na samo 10 miliona u januara 2021.

 Slična katastrofa je i sa padom doprinosa za zdravstveno osiguranje gdje je pad sa 26,3 miliona iz decembra 2020 na 5,2 mil eur u januara 2021.

Očigledno da je veliki broj poslodavaca isplatio neto zarade bez plaćenih poreza i doprinosa što će dodatno povećati deficit budžeta i dovesti do novog zaduženja.

Posebno je kritična situacija u Fondu PIO kome se i prije korona krize iz budžeta dotiralo oko 50% troškova za penzije.

 

Nebojša Medojević
Predsjednik PzP