MEDOJEVIĆ: ZA ODAVANJE TAJNIH PODATAKA DIREKTNO ODGOVARAN DIREKTOR ANB, A OBJEKTIVNU ODGOVORNOST IMA PREMIJER VLADE

Nebojša Medojević

 Za dekonspiraciju tajnih podataka strane države od strane ANB-a odgovoran je isključivo DIREKTOR. To je vrlo jasno definisano u Zakonu o ANB koji kaže:

 

Član 26

Direktor Agencije ima ovlašćenja da:

1) se stara o zaštiti podataka, sredstava, metoda i izvora podataka od neovlašćenog pristupa;

Imajući u vidi da direktor ANB-a za svoj rad i rad ANB-a odgovara Vladi Crne Gore, objektivnu odgovornost ima i Vlada i Premijer Krivokapić.

 

Član 25

Direktor Agencije je za svoj rad i rad Agencije odgovoran Vladi.

Direktor Agencije ne može biti član političke stranke, niti politički djelovati.

 

Rad Agencije je bez suštinske kontrole jer Vlada još nije imenovala Generalnog Inspektora ANB-a , a Premijer javno traži hapšenje poslanika članova Odbora za odbranu i bezbjednost koji je Ustavom ovlašćen da obavlja civilnu demokratsku kontrolu vojske i službi bezbjednosti.

 Nastavlja se opasna tendencija Vlade Krivokapića ka netransparentnom radu, diskrecionim odluka i ignorisanje mehanizama kontrole. Ministarstvo finansija veoma široko koristi mogućnost klasifikovanja dokumenata nekim stepenom tajnosti. Čak i za dokumenta koja po svojoj prirodi i sadržaju moraju biti javni i dostupni, kao što su Ugovori države sa investicionim bankama koje su bile aranžeri emisije državnih obveznica i sl.

 Direktor Agencije ima direktnu odgovornost za curenje tajnih informacija stranih država, posebno jer je prethodno upozoren. Može se, dakle, govoriti ili o apsolutnom nepoznavanju načina funkcionisanja ANB-a i upravljanja tajnim podacima ili o namjeri da se nanese šteta i ANB-u i državi Crnoj Gori.

 Nebitno o čemu se radi, Vukšić je po zakonu odgovaran za čuvanje tajnih podataka i rad Agencije i treba da odmah bude smijenjen, a tužilaštvo da otvori krivičnu istragu. Posebno imajući u vidu postojanja mogućih motiva za ovaj težak propust u radu, koji može da dovede do kompromitacije velikih međunarodnih operacija partnerskih službi.

 

Nebojša Medojević

Predsjednik PzP