Marović: Fakulteti moraju ojačati vezu sa srednjim školama da bi stimulisali mlade

Nikolina Marović

Univerzitet Crne Gore mora znatno ojačati vezu sa srednjim školama i pomoći mladim generacijama da napreduju sa jasnom vizijom, poručuje član Mreže mladih Pokreta za promjene Nikolina Marović.

"Svjesni smo činjenice da se mladi često suočavaju sa poteškoćama pri odabiru kao i izjašnjavanju o izboru za nastavak daljeg školovanja", navela je ona.

Kako Marović ističe glavni uzrok tome su loša povezanost i komunikacija srednjih škola i Univerziteta.

Takođe, smatra da demotivacija mladih ljudi proističe iz dosadašnje prakse obezbjeđivanja diploma mladim ljudima koji su lojalni doskorašnjoj garnituri na vlasti. 

Marović navodi da je neophodna stalna dostupnost informacija na fakultetima, korišćenje aplikacija, kao i organizovanje sajmova za zapošljavanje.

Institucije, prije svega treba da unajme karijerne menadžere i savjetnike za mlade, koji bi mladim ljudima pomogli u svojoj viziji.

"Ti menadžeri bi pratili napredovanje studenata i srednjoškolaca, davali im informacije i usmjeravali ih ka brojnim šansama i konkursima", precizirala je ona.

Mreža mladih Pokreta za promjene će u narednom periodu nastojati da bude aktivan i relevantan glas za sve ideje, predloge i potrebe mladih u izazovnom periodu koji je pred nama, zaključila je Marović u svom saopštenju.