KLASIČNA PREVARA , LAŽNI KREDIT I PRANJE NOVCA!

Nebojša Medojević

Kredit je uzet 14. februara 2008. godine, a godinu kasnije aneksom ugovora, bio je “premješten” u nadležnost “Hypo Alpe Adria Bank Development”. 

Milo uzima kredit od 5 mil. Eur kod HYPO ALPE ADRIA BANKE da kupi zemlju u Potkošljunu -Budva. Ne zna se šta je banka uzela kao garanciju. Zemljište u Potkošljun nije, jer je u trenutku odobravanja kredita to zemljište bilo u vlasništvu drugih lica, pa nije moglo biti založeno kao kolateral. Nakon 12 godina dug Đukanovića raste na preko 12 mil EUR. Za 12 godina HYPO banci nije plaćen ni cent ni kamate ni glavnice. Banka ne pokušava da uzme 20.000 kvadrata u Potkošljunu i da aktivira kolateral i trpi štetu. HYPO banka ide u likvidaciju. Potraživanje  preuzima faktoring kompanija HETA, koja je volšebno dobila preko 200 mil eur nekretnina u CG kroz likvidaciju HYPO banke, a da za tu imovinu nije platila ni cent. Javna je tajna da je vlasnik HETA Aco Đukanović koji je tu imovinu HYPO banke dobio besplatno. Makar formalno. Da li je plaćeno kesom sa nekog drugog računa, ne znam. Moguće. 

HETA se transformiše u novu kompaniju “HOLD CO” čiji je izvršni direkor Ivan Popović, šura Blaža Đukanovića. 

Tako da su Blažo i Aco zaplijenilo od Mila 20.000 kvadrata zemlje u Budvi. A ko je vratio onih 5 miliona kredita HYPO banci. NIKO. 

Banka likvidirana, kredit od 5 mil Eur nije vraćen, a zemljište od 20.000 kvadrata koje je služilo kao kolateral za kredit ostalo u porodici. Milo na kraju dobar 5 mil. Eur plus 20.000 kvadrata. SALDO NULA. 

Lažni kredit, prevara, zloupotrebe službenog položaja, korupcija, pranje para, organizovani kriminal. 

Tužilaštvo pjeva idem preko zemlje Srbije. Policija se pravi mrtva. #Medojesveupravu

 

Nebojša Medojević