Inicijativa za ekonomski razvoj sjevera Crne Gore (tekst inicijative)

Opštinski odbori PzP iz Pljevalja, Bijelog Polja, Berana, Mojkovca i Rožaja pokreću

 

Inicjativu za ekonomski razvoj sjevera Crne Gore

 

          Dugogodišnjom pogrešnom centralizovanom i antirazvojnom ekonomskom politikom Vlade, sjever Crne Gore  je ekonomski, politički, demografski, ekološki, kulturno i civilizacijski devastiran. Desetine hiljada mladih ljudi napuštaju svoja mjesta rođenja, jer za njih na Sjeveru nema posla, ni minimalnih šansi za pristojan život. Bogati prirodni resursi sjevera se rasipaju, pljačkaju. Profit odlazi u Podgoricu i na jug zemlje, a za njim i stanovništvo. Sjever se prazni i polako odumire. Umjesto investicija, otvaranja novih fabrika, izgradnje infrastrukture, sjever se suočava sa siromaštvom, nezaposlenošću, uništenim saobraćajnicama, ruiniranim školama, bolnicama. Kulturni i sportski život sjevera se lagano gasi. Enormni porast nezaposlenosti, posebno kod mladih, podstiče talas iseljavanja, kako u druge djelove zemlje, tako i u inostrantsvo. Umjesto razvoja, radnih mjesta i investicija, Sjeveru se nudi kriminal i nasilje.

            Imajući u vidu bogate prirodne resurse, još uvijek očuvanu životnu sredinu, značaj uravnoteženog regionalnog razvoja i neodrživo stanje na sjeveru koje traje već 27 godina, opštinski odbori PzP-a iz Pljevalja, Bijelog Polja, Berana, Mojkovca i Rožaja, pozivaju sve građane sa sjevera Crne Gore da svojim potpisima podrže naše zahtjeve:

 

  1. Da se odmah i bez oklijevanja umjesto pogubnog neoliberalnog modela ekonomskog razvoja, pređe na MODEL DRŽAVE BLAGOSTANJA, zasnovan na proizvodnji, investicijama i izvozu.

 

  1. Da se Zakonom o budžetu uvede poseban FOND ZA RAZVOJ SJEVERA u visini najmanje 5% državnog budžeta. Sredstva iz ovog Fonda će se koristiti isključivo za finansiranje razvojnih projekata koji će omogućiti otvaranje novih radnih mjesta u proizvodnji i uslugama baziranim na resursima sjevera, namijenjenim za supstituciju uvoza i izvoz.

 

  1. Da najveći dio novca koji se na ime poreza prikupi u gradovima na sjeveru, bude iskorišćen za razvoj i dobrobit gradjana sjevera. Tražimo da Skupština Crne Gore odmah promjeni Zakon o finansiranju lokalnih samouprava i prateće propise. Novac koji se na ime poreza i doprinosa i drugih budžetskih prihoda prikupi na sjeveru Crne Gore je nedopustivo manji od novca koji Vlada ulaže u sjever. Zato tražimo da se 100% POREZA NA PLATE I PROFIT koji se prikupi u gradovima na sjeveru pripadne lokalnim samoupravama na sjeveru, za finasiranje razvojnih projekata. Ovi zakoni bi važili sve dok se ne uravnoteži razvoj sjevera sa ostatkom Republike. Sjever ne traži milostinju. Tražimo samo da država svojim aktivnim mjerama ispravi pogrešnu ekonomsku politiku i nepravedan i maćehinski odnos prema sjeveru.

 

  1. Tražimo da se hitno osnuje BANKA ZA RAZVOJ i AGROBANKA za podršku razvoju poljoprivrede.

 

  1. Tražimo da se hitno VRATI OPŠTINAMA DRŽAVNA IMOVINA koja im je nerazumnim odlukama Vlade oduzeta i kojom se sada upravlja iz Podgorice. Opštine moraju imati svoju imovinu s kojom će raspolagati na osnovu odluka Skupština opština na sjeveru i u skladu sa zakonom.

 

  1. Tražimo da se odmah na Sjeveru osnuje REGIONALNA AGENCIJA ZA IPA PROJEKTE  koja će pomagati opštinama na sjeveru da pripreme predloeg projeketa za finansiranje iz IPA fondova EU.

 

Vrijeme je da se građani sjevera, koje je ovaj režim uporno dijelio po nacionalnim, vjerskim i drugim identitetskim pitanjima UJEDINE i počnu borbu za  svoja prava

Vrijeme je da se sjever UJEDINI oko ekonomskog razvoja, otvaranja novih radnih mejsta, zaustavljanja iseljavanja, iskorjenjivanja siromaštva, gladi, kriminala i otvaranja realnih i mogućih perspektiva za dinamičan privredni razvoj.

Vašim potpisom ovoj Inicijativi, dižete svoj glas protiv sramotne pozicije u kojoj se našao sjever Crne Gore i tražite PROMJENE politike i odnosa države prema ovom regionu.

 

 

29.09.2013 godine

Etno selo “Vučji krš“ Djurdjevića Tara