Ismailisufi: Budžet Podgorice nije realan

Čel Ismailisufi

Planiranje Budžeta Glavnog grada Podgorice za 2016. godinu nije izvršeno u skladu sa realnom procjenom budžetskih prihoda i mjerama ekonomske politike i budžetske potrošnje koje imaju za cilj ostvarivanje budžetske ravnoteže prihoda i rashoda, smatra potpredsjednik OGG PzP i Odbornik DF u Skupštini Glavnog grada Čel Ismailisufi.

 

Kako navodi, ukupni planirani prihodi Budžeta Glavnog grada za ovu godinu planirani su u iznosu od 55.266,500 eura  sto cini 12,71 odsto više u odnosu na Odluku o budžetu Glavnog grada Podgorica za 2015.

"Prihode u tom iznosu sačinjavaju sopstveni prihodi, ustupljeni prihodi, prenijeta sredstva iz prethodne godine, transferi i donacije koji se raspoređuju na tekuću budžetsku potrošnju, otplate duga, kapitalni budžet. Obrazloženje Nacrta Budžeta ne pruža potrebne i dovoljne informacije građanima na osnovu kojih bi sa sigurnošću mogli znati na koji način će biti utrošena budžetska sredstva", navodi Ismailisufi.

Takođe, tvrdi, Nacrt Budžeta ne prikazuje jasnu sliku kada su u pitanju određeni izdaci kao što su ostale usluge, transferi institucijama, pojedincima, NVO i javnom sektoru.

Kako dodaje, radi transparentnosti neophodno je da za sva privredna društva postoji stavka iz koje bi se mogao vidjeti broj zaposlenih.

"Nemoguće je dobiti tačan podatak o broju zaposlenih u ovim društvima. To je tajna kojom se manipuliše pred izbore", tvrdi Ismailisufi.

Kako tvrdi, gotovo kod svih službi bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca su enormno uvećane u odnosu na 2015.godinu posebno kod Sekretarijata za komunalne poslove i saobraćaj gdje je uvećanje od 462.180 eura.