Tužilaštvo da utvrdi gdje su 72 stana

Zoran Tajić

Odbornički klub Demokratskog fronta (DF) Bar pozvao je predsjednike opštine i SO Bar Zorana Srzentića i Osmana Subašića da što prije zakažu sjednicu lokalnog parlamenta na kojoj bi se raspravljalo o nerealizaciji odluke SO o prenosu prava na gradskom građevinskom zemljištu, prema kojoj je barskoj lokalnoj samoupravi trebalo da pripadnu 72 stana koje je gradio Crnogorski fond za solidarnu stambenu izgradnju. Odbornici su pozvali predstavnike Specijalnog tužilaštva i tužioce za privredni kriminal da prisustvuju sjednici na kojoj bi se raspravljalo o ovoj odluci.

Odbornik Zoran Tajić kazao je kako očekuje da nadležni organi utvrde gdje su završila 72 stana.

Mi to kao odbornici ne možemo da istražujemo. Sve to nije mogao da sprovede ni sam Danilo Popović, niti Fond bez podrške nekih drugih organa. Svi odbornici su bili jednoglasni na zasjedanju da se predsjednik opštine Srzentić i nadležni organi lokalne uprave zaduže kako bi se u najkraćem roku, a u skladu sa pozitivnim propisima pred državnim organima pokrenuli postupci u cilju ostvarivanja prava na zaštitu imovine opštine Bar. Interesuje nas da li je ispoštovana odluka Skuštine, da se za sedam dana napiše prijava. Vjerujem da jeste, jer su za nju glasali i odbornici vladajuće koalicije (DPS-SDP) istakao je Tajić. 

Pavićević nije ispunio obećanje


Tajić je ukazao da Žarko Pavićević nije ispunio obećanje da će radnici Kontejnerskih terminala dobiti nekoliko stanova koje je gradio Fond.

- Kad su u pitanju stanovi za radnike Kontejnerskog terminala, podsjećam da je u vrijeme kada su bili potrebni, bilo zaposleno oko 1.000 radnika. Sjećam se da je trebalo da dobijemo 27 stanova. Međutim, mi sa toliko radnika nijesmo dobili nijedan. Čak smo tada i organizovali štrajk, nakon čega nas je primio predsjednik opštine Žarko Pavićević i rekao ako ne ništa da će on od ove kvote od 72 stana dio usmjeriti na Kontejnerski terminal, što nije ispunio. Teško je povjerovati u priče da niko od 1.000 radnika baš nije bio zainteresovan za stan, kaže Tajić.

Izvor: Dan