Jokić: Đacima iz Grančareva neophodan prevoz

        Mještani Grančareva , koje se nalazi na obroncima planine Lisa, već godinama apeluju na nadležne da obezbijede prevoz za učenike iz ovog sela. U tom kraju postoji samo četvorogodišnja škola u područnom odjeljenju Osnovne škole ,,Dušan Korać“, tako da se određeni broj roditelja zbog djece odlučuje na podstanarski život u gradu. Da postoji organizovan školski prevoz do grada i natrag, mnogi ne bi plaćali kiriju i egzistenciju bi vezali za ovo selo koje je bogom dano za bavljenje poljoprivredom i stočarstvom.


Raičević: Civilizovana Evropo, i izostanak poruke je poruka!

Obaveza da se evropska javnost upozna sa gorućim problemima u Crnoj Gori nije ništa drugo do potonji vapaj crnogorskog čovjeka pred još jednom četvorogodišnjom stravom koja se, evidentno, izlaskom na izbore ne može zaustaviti.

Svjestan sam da kao pojedinac ne mogu učiniti mnogo, ali želim da se moje obraćanje shvati kao izraz najdublje empatije prema hrabrim ljudima koji su svojom krvlju gradili stubove moje zemlje, ali i kao izraz rezignacije zbog korumpiranosti, strahovlade, nedemokratske vladavine, vrtoglavo visoke stope kriminala i najzad — obrazovanja čiji kvalitet opada iz godine u godinu. Ili to moji sugrađani ne vide žabokrečinu od obećanja?


PzP Nikšić: Opozicija na predstojećim izborima da nastupa zajedno

Pokret za promjene i Demokratski front kao najači opozicioni subjekt, smatraju da u eventualnom izlasku na lokalne izbore u Nikšiću, jedinstven opozicioni okvir je najbolji način da se dođe do prijeko potrebnih promjena u gradu pod Trebjesom. Jedinstven opozicioni nastup obezbijedio bi realne šanse da opozicija  pobijedi. Ovakvim načinom broj prosutih glasova bi bio sveden na minimum a kroz Dontovu formulu donio bi vjerovatno i mandat više.


Neophodno otvaranje narodne kuhinje

Op­štin­ski so­ci­jal­ni sa­vjet raz­ma­trao je i loš ži­vot­ni stan­dard do­brog di­je­la sta­nov­ni­ka Bi­je­log Po­lja i uka­zao da tre­ba sve ura­di­ti da se on po­bolj­ša i po­mog­ne na­ra­nji­vi­jim gru­pa­ma. Pred­lo­že­no je da se pre­ko Cr­ve­nog kr­sta za one ko­ji­ma je po­moć naj­ne­op­hod­ni­ja pla­si­ra­ju svi vi­ško­vi pre­hram­be­nih i ar­ti­ka­la ši­ro­ke po­tro­šnje, ka­ko iz pri­vre­de ta­ko iz do­ma­ćin­stva.