Seminar Mreže mladih PzP: Nova iskustva i znanja na temu "Principi i vrijednosti"

Sa seminara MMP održanog u Rafailovićima

Posljednji dan februara I početak marta bio je radan za članove Mreže Mladih Pokreta za Promjene. U hotelu Aleksandar u Rafailovićima učestvovali su na seminaru u organizaciji Britanske Konzervativne partije, i imali priliku da steknu nova iskustva i znanja na temu ’Principa i vrijednosti’.

Vrijednosti podrazumijevaju razumijevanje i prihvatanje ideologije Konzervativne političke misli i njenu poziciju u savremenom političkom životu.

Principi su opšta načela koja su zajednička svim konzervativnim strankama u svijetu.

Mladi Pokreta za Promjene su imali priliku da kroz radionice  predstave svoje viđenje političke i ekonomske krize u Crnoj Gori, ali i da ponude konkretna rješenja za prevazilaženje istih.

Poseban dio seminara bilo je kako pristupiti mladim ljudima i na koji način ih angažovati i zainteresovati za rad u stranačkim organima kao i da se aktivnije uključe u politički život zemlje.

Seminar je pohađalo 20 članova Mreže mladih Pokreta za Promjene iz cijele Crne Gore. 

 

Press služba PzP