Bajčetić pisao Drobniču: Ne dozvolite da odlazak iz zemlje bude jedina alternativa mladima

Bajčetić prilikom predaje pisma; Foto: Press služba PzP

Pismo prenosimo integralno

Poštovani gospodine Drobnič,

Vjerujem da će ovo pismo koje Vam upućujem imati efekta cijeneći Vaše dužnosti koje obavljate kao visoki zvaničnik EU u našoj državi. Takođe, iako vjerujem da ste dobro informisani o aktuelnim dešavanjima u Crnoj Gori, moja obaveza je da dodatno akcentujem sve izraženije probleme mladih ljudi sa kojima se gotovo svakodnevno susrijeću i pokušam da na relevantnim adresama ukažem na iste.

Nedavno su u izvještaju Zavoda za zapošljavanje saopšteni poražavajući statistički podaci. Broj visokoškolaca na birou rada višestruko je povećan sa 6% u 2006. godini na preko 30% danas. Ovi podaci su prije svega rezultat degradacije i urušavanja visokog obrazovanja te hiperprodukcije fakultetskih diploma koje nisu u skladu sa stvarnim potrebama tržišta rada.

Favorizovanje  Univerziteta Donja Gorica (UDG), čiji je suvlasnik  Premijer Milo Đukanović, je nešto sa čim je cjelokupna domaća javnost već upoznata, te se ova visokoškolska ustanova finansira novcem iz državnog budžeta, što je jedinstven slučaj u svijetu.

Rektor Univerziteta Donja Gorica je tvorac i ideolog propale crnogorske neoliberalne ekonomije, koja je glavni uzrok propadanja domaće privrede.

Značajan dio predavača čine ministri i njihovi pomoćnici u Vladi Crne Gore, a veliki broj politički podobnih olako stiče titule magistara i doktora nauka na tom Univerzitetu.

Nedavno je izabran novi rektor državnog Univerziteta. Šta očekivati od nekoga, ko se prihvatio tako važnog posla, a ko pri tom nema ni jedan naučno relevantan rad, pa čak ni doktorsku titulu? Da li je na našem Univerzitetu sve toliko bajno, pa prioritet treba da bude novo grafičko rješenje zaštitnog znaka Univerziteta Crne gore? A posao će prema našim izvorima dobiti marketinška agencija MAPA, koja je gle čuda u vlasništvu pomenute Rektorke.

Članska karta DPSSDP-a se već odavno više vrednuje od diplome državnog fakulteta, stoga ne čudi povećan broj „odliva mozgova“ , uglavnom stručnih i kvalifikovanih mladih ljudi koji su svoje znanje vrijedno i naporno sticali ovdje, a isto to znanje primorani su da pored svoje države, koju vole, za koju su vezani, primjenjuju u nekoj drugoj zemlji.

U Vladi sjede ministri-profesori koji su plagirali svoje naučne radove, a isti oni su, po svemu sudeći, svoj podmladak učili isto, pa smo nedavno imali jedan skandalozni primjer plagijatora koji samo još nije plagirao svoj potpis.

U Crnoj Gori stvoren je sistem diskriminacije prema ljudima koji nisu članovi vladajuće oligarhije, što je naročito vidljivo prilikom zapošljavanja. Dokaza za to ima više nego dovoljno, postoje snimci, svakodnevno se objavljuju novi dokumentovani slučajevi koji nemaju sudski epilog. Pitamo se kakva se poruka na ovaj način šalje mladim ljudima?

Zbog svega navedenog, ne čudi porast apatije, nezadovoljstva i  kriminala među mladima. Najgora je situacija na sjeveru zemlje, gdje vladajuća partija brutalno zloupotrebljava tešku materijalnu situaciju stanovništva i na tom uzusu održava vlast. Umjesto perspektive, otvaranja novih radnih mjesta, davanja podstreka privredi, kreiranju zdravog ambjenta za mladog čovjeka – samo mali broj dobija posao, najčešće na određeno vrijeme u nekoj opštinskoj ili državnoj službi.

U štampi svakodnevno možemo pročitati da je još jedan mladi život ugašen. Zbog koga?

Upravo zbog bivših povratnika, kriminalaca koji opstaju zbog dobrih odnosa koje imaju sa pojedinim korumpiranim policajcima, visokim funkcionerima MUP-a, ANB-a.

U novijoj istoriji, studenti su bili ti koji su donosili promjene. Studenti i njihova mladost je imala glas i uvažavano je njihovo mišljenje. Imali su pokretačku snagu koja je mogla da svrgne diktatorske režime i zapali luču slobode.

Danas su studenti u Crnoj Gori sklonjeni u stranu, ne čuje se njihov glas. Ne postoji bunt, oni su uplašeni za neki budući imaginarni posao, za svoje porodice, za svoje mjesto u društvu. Zašto je jezik identiteta zamijenio jezik promjena koji je toliko karakterističan za mladost? 

Apelujemo na Vas i instituciju koju predstavljate da ne dozvolite da se i dalje urušavaju sve prave vrijednosti , i da nama koji ne podržavamo partiju na vlasti odlazak iz zemlje ne ostane kao jedina moguća alternativa.

 

S poštovanjem,

Nikola Bajčetić,

Predsjednik Mreže mladih PzP