Članovi Mreže mladih PzP učestvovali u predizbornoj kampanji Konzervativne partije Velike Britanije

MMP

Članovi MMP-a  Mirela Rajković I Vladimir Đondović učestvovali su u u kampanji za lokalne I Evropske parlamentarne izbore Engleske Konzervativne partije od 15 do 24. maja ove godine. Tokom boravka u Ujedinjenom kraljevstvu, a na poziv engleskih konzervativaca, imali su priliku da direktno učestvuju I posmatraju završnu fazu izborne kampanje, I na taj način steknu jedno novo I u političkoj praksi naše zemlje, primjenljivo iskustvo.

Za vrijeme trajanja njihovog boravka, imali su prilku da saznaju nešto više o door to door kampanji, prikupljanju informacija sa terena, načinu na koji se iste koriste, I na kraju nadgledanju prebrojavanja glasova.

Saradnja sa Britanskom Konzervativnom partijom I Westminister fondacijom traje već nekoliko godina, i razmjena iskustava ,posebno za članove Mreže Mladih PzP je od posebnog značaja. Saradnja će biti nastavljena I u narednom periodu, već u julu dvočlana delegacija PzP otići će u Englesku, a do septembra će konzervativci pomoći organizaciju nekoliko seminara.  

Press služba PZP