Hitno unaprijediti politiku prema mladima

Sa danasnje setnje odbornickih kandidata

U Demokratkom frontu (DF) smatraju da hitno treba promijeniti javnu politiku za mlade, kako bi bio unaprijeđen njihov status.

Predstavnici mladih DF-a poručili su da u tom savezu na mlade ne gledaju kao na problem, već veliki potencijal, i da imaju spreman set mjera, da u slučaju pobjede na izborima, unaprijede njihov položžaj u drušštvu.

Odbornički kandidati i aktivisti Demokratskog fronta ššetali su dijelom grada preko Morače, dijelili predizboni materijal i razgovarali sa građanima.

Nakon ššetnje, odbornički kandidati DF-a poručili su da postoje mnogi problemi koji se tiču mladih, ali da nude konkretna rješšenja kako da se prevaziđu. 

Nikola Bajčetić, smatra da je jedan od ključnih problema koji se odnosi na mlade degradacija držžavnog univerziteta.

On je rekao da se nepravilno primjenjuje Bolonjska deklaracija.

“Imamo za primjer i izbor novog rektora, koji je samo jošš jedan simbol vlasti i partije, koja je glavni krivac za degradaciju Univerziteta”, kazao je Bajčetić.

On je naveo da se u programu DF-a nalaze konkretne mjere i rješšenja.

“Mi nijesmo tu samo da kritikujemo. Trudićemo se da mladima damo veće ššanse za zaposlenje. Formiraćemo kvote u lokalnim samoupravama, gdje će biti izuzetno zaposleni mladi iz najugrožženijih djelova drušštva”, ukazao je Bajčetić.

On je rekao da na mlade ne gledaju kao na problem, već potencijal.“To smo dokazali i time ššto je veliki broj mladih na listi”, dodao je Bajčetić.

 

Izvor: Mina