Opštinski odbori (kancelarije)

Ime Telefon Opština
Opštinski odbor PZP Podgorica 020 240 802 Podgorica
Opštinski odbor PZP Bar 030/313-707 Bar
Opštinski odbor PZP Berane 069/375-918 Berane
Opštinski odbor PZP Kotor 032/323-090 Kotor
Opštinski odbor PZP Rožaje 069/375-930 Rožaje
Opštinski odbor PZP Bijelo Polje 069/375-909 Bijelo Polje
Opštinski odbor PZP Herceg Novi 031/322-136 Herceg Novi
Opštinski odbor PZP Nikšić 069/375-910 Nikšić
Opštinski odbor PZP Budva 033/455-812 Budva
Opštinski odbor PZP Danilovgrad 069/321-322 Danilovgrad
Opštinski odbor PZP Tivat 020/375-930 Tivat
Opštinski odbor PZP Mojkovac 050/472-946 Mojkovac
Opštinski odbor PZP Pljevlja 052/351-004 Pljevlja