MEDOJEVIĆ: NACIZAM GLOBALNE DUBOKE DRŽAVE; VLADAVINA DVIJE PORODICE BEZ IZBORA I DEMOKRATIJE!

Nebojša Medojević
Građani ne treba da se pitaju o izboru vlasti. Vlast treba da čine ljudi za koje niko nije glasao. Vlada treba da bude u sužbi globalne duboke države i da bude “politički korektna” tj. da bude “na liniji” sa instrukcijama nove Kominterne.
Ustav Crne Gore kaže da se u Crnoj Gori “ne može se uspostaviti niti priznati vlast koja ne proističe iz slobodno izražene volje građana na demokratskim izborima, u skladu sa zakonom”
Samo takva Vlada je demokratska, legitimna. Ta Vlada je samo procrnogorska jer njenu politiku definišu građani na izborima. Kakva će biti unutrašnja i spoljašnja politika Vlade, odlučuju građani na izborima.
 
Ustav ponovo jasno kaže:
 
“Nosilac suverenosti je građanin koji ima crnogorsko državljanstvo”
Niko, pa ni vlasnici Vijesti ne mogu samo za sebe i svoje gazde iz duboke države oteti suverenost građana i prigrabiti samo za sebe pravo da vrše vlast, suprotno volji građana izraženoj na izborima.
Crna Gora je sekularna po Ustavu i Crkva je odvojena od države.
 
Vlasnicima Vijesti nije smetalo da Vladu formiraju, upravo sa djelovima Crkve i tako direktno ugroze sekularni karakter države. Cilj vlasnika Vijesti nije da ispoštuju odvojenost države i Crkve jer su upravo oni sa djelovima Crkve izdilovali ovu Vladu.
 
Vlada koji podržavaju samo 4 poslanika (od 81) nije demokratska, protivustavna je i nelegitimna.
Ova Vlada je dio tajne nedemokratske agende vladavine male grupe ljudi koji će vlast vršiti u svom interesu i u interesu njihovih vlasnika - globalne duboke države.
 
Dil prve i druge familije je sad postao javan i transparentan. Kako prevariti građane i dezavuisati njihovu izbornu volju. Bilo bi pošteno da vlasnici Vijesti javno kažu da izbore treba UKINUTI i da nam ne treba ni Skupština ni demokratija. Vladu treba da formiraju pripadnici dvije porodice “nove crnogorske aristokratije” koji su jedini “dostojni” da upravljaju zemljom.
 
Izbori su suvišni. Demokratija je nepotrebna. Građani su nedostojni da biraju svoju vlast. Dovoljno je da Miško i Željko svake 4 godine izdiktiraju Vladu.
 
Diktature, fašizam, nacizam, vojne hunte i svi ostali oblici nedemokratskih režima počivaju na ovoj ideji.
Zato su ove bolesne ideje opasne i treba ih svakodnevno raskrinkavati i pojašnjavati.
 
Demokratski Front je demokratska politička grupacija koja poštuje izbornu volju građana i razumije njihovu potrebu za sistemskim promjenama i pravdom. Imamo svoj jasan reformski program i demontirali bi bolesni sistem zasnovan na volji jednog ćovjeka. I to do temelja. Zabranili bi rad DPS-a kao političkog krila mafije, ekstremističku i terorističku stranku koja se za svoje ciljeve bori nasiljem i kriminalom, pohapsili sve vodeće funkcionere bivšeg režima, i povratili opljačkani novac od građana i države. Otvorili dosijee UDBE i sproveli duboku lustraciju i iz institucija sistema eliminisali neprijatelje demokratije i one koji su sistematski i masovno kršili ljudska prava i slobode u prethodnom režimu.
 
Demokratija je vlast građana. Vlada treba da odgovara samo građanima Crne Gore.
 
Bolesne ideje globalnih nacista o vladavini kapitala moramo odbaciti i svoju zemlju razvijati u skladu sa našim načinom života, sistemom vrijednosti i savremenim političkim i društvenim tokovima.
 
Crna Gora mora biti demokratska i pravna država, da bi mogla da se integriše sa drugim demokratskim i pravnim državama, poštujući svoju suverenost, nezavisnost i svoje građane.
 
Samo složno! Samo jako!
 
Sloboda ili ništa.
 
Nebojša Medojević
Predsjednik PzP