Medojević: U borbi protiv mafije potrebna državna istražna agencija - po modelu FBI

Nebojša Medojević

Nakon svih ovih godina praznih priča i apsolutnog izostanka bilo kakvih vidljivih rezultata u borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala, postalo je svima jasno da je ključni problem nedostatak političke volje kod režima u čijim su temeljima upravo korupcija i kriminal. Jednostavno, ne postoji rješenje ni u zakonodavnoj niti u organizacionoj ni kadrovskoj, ni operativnoj ravni dok se ne smijeni kriminalizovani i korumpirani režim. Bezbjednost države i građana biće sve više ugrožena i neminovni su sukobi unutar zaraženih kartela koji mogu eskalirati i u terorističkim akcijama i destabilizaciji zemlje.

Osim političkih promjena, neophodno je sprovesti oštre i korjenite reforme u dekontaminaciji policije, tužilaštva, sudova i ANB od ljudi na platnom spisku mafije.
 
Paralelno sa tim, nužno je otpočeti izgradnju novog inoviranog sistema za borbu protiv mafije i korupcije na višim nivoima vlasti koji će biti upodobljen činjenici da je mafija već progutala državu i da su se na području Crne Gore razvili moćni kraci globalnih mafijaških kartela. Ključni problem u ovoj oblasti su bili curenje informacija prema mafiji i slabi kapaciteti policije u otkrivanju krivičnih djela i obezbjeđivanju čvrstih dokaza za sudski postupak. Dosadašnji slučajevi koje je policija procesuirala u sferi organizovanog kriminala su doživljavali fijasko pred sudovima, uglavnom zbog loših dokaza i brzopletih hapšenja zbog pritiska međunarodne zajednice. Recimo, u slučaju optužnice protiv dva narkobosa za pranje novca od prodaje narkotika, policija i tužilaštvo nijesu prikupili nijedan ni direktni ni indirektni dokaz koji povezuje novčane transakcije i ulaganja sa prodajom narkotika. Nema ni svjedoka, ni zaštićenih svjedoka, niti zapljene gotovine, niti utvrđenih tragova kokaina na novcanicama, niti bilo šta što se u sličnim istragama koje vodi DEA smatra dobrim dokazima za sud. Brzopleto podignuta i loša optužnica bez dokaza mora završiti oslobađajućom presudom i ljudi koji su bili u pritvoru će na kraju dobiti obeštećenja od države.
 
Zato se PzP snažno zalaže da se nakon promjene vlasti, u Crnoj Gori formira posebna Agencija za istrage, po uzoru na FBI u SAD. Nova institucija sastavljena od profesionalaca i čistih ljudi uz tehničku, materijalnu i kadrovsku pomoć iskusnih istražitelja iz SAD i Italije. Ova posebna Agencija za istrage treba da ima ovlašćenja da samostalno vodi istrage za najteža krivična djela iz organizovanog kriminala i korupcije.
 
Mora biti opremljena najsavremenijom tehnikom za kriminalistiške istrage, sopstvenim forenzičkim centrom. sistemom za presretanje elektronskih komunikacija i tajni nadzor, specijalnom jedinicom operativaca koja će vršiti hapšenja osumnjičenih, posebnu opremu i vozila (helikoptere i sl.). Ova Agencija mora imati obučene eksperte za finansijsku forenziku i otkrivanje pranja novca kroz bankarske i nebankarske transakcije. Uz pomoć instruktora iz FBI DEA i Italijanskih agencija , Agencija mora imati obučene operativce za specijalne istražne tehnike koje obuhvataju i specijalne tajne operacije ubačenih agenata u kriminalne organizacije. Svi apsekti uspješne istrage moraju biti obuhvaćeni organizacionom i operativnom šemom ove Agencije. Agencija mora imati i posebnu kontra-obaveštajnu službu i efikasnu unutrašnju kontrolu koja će preventivno sprječavati in filtriranje mafije u njen rad. Ova Agencija će voditi posebne istrage protiv pripadnika bezbjednosnih službi, tužilaštva, sudija, carinika za koje postoje osnovane sumnje da su na platnom spisku mafije.
 
ANB će se trasformisati efikasnu obavještajnu i kontarobavještajnu službu koja će se baviti prikupljanjem podataka i analitikom , a istrage i operativne akcije vodiće ova nova specijalizovana Agencija za istrage u najtežim krivičnim djelima. Svi kvalitetni i pošteni profesionalci u policiji, ANB, SAJ, PjP, Carini, koji zadovoljavaju oštre kriterijuma za rad u Agenciji za istrage biće angažovani , nakon obavljenih provjera ( poligraf i sl.).
 
Na ovaj način eliminisaće se ključna slabost postojećeg sistema-usitnjenost i efektivnost istražnih i operativnih kapaciteta u velikom broju međusobnih nepovezanih službi, uprava, specijalnih timova, institucija i svi raspoloživi resursi za istrage protiv mafije i korupcije biće pod jednim krovom.
 
Uz jasnu političku volju, dobre plate i bonuse, pripadnici ove Agencije imaće status od najvećeg mogućeg državnog značaja jer će i raditi posao od najveće državne važnosti za spas Crne Gore od smrtonosnog zagrljaja mafije.
 
Nebojša Medojević
Predsjednik PzP