Bošnjak: Hitno raskinuti sve korupcionaške koncesione ugovore

Branka Bošnjak

U kakvom stanju aktuelna Vlada ostavlja javne finansije novoj, te koji su neophodni koraciju koji se moraju što prije preduzeti kako bi se ublažile posledice, za naš portal komentariše poslanica Branka Bošnjak. 

„Vlast se užurbano trudi da ostavi što prazniju kasu i da što više „zagorča“ polaznu poziciju novoj vlasti. Ovih dana se štancuju ugovori za stalno, nagomilava administracija, sprovode tenderi, plaćaju navodne neizmirene obaveze tajkunima bliskim vlasti, koji su vjerovatno samo paravani odnosno pozajmljena imena za firme odlazećih vlastodržaca, kaže Bošnjak.
 
Zato je neophodno, naglašava ona, odmah po preuzimanju vlasti sačiniti dubinsku analizu finansijskog, ekonomskog i socijalnog stanja u Crnoj Gori.
 
„Plašim se da je stanje mnogo teže, nego što pokazuju zvanične brojke i frizirana statistika Monstata. Faktički smo u bankrotu. Budžetski prihodi ne mogu da pokriju značajan dio tekućih rashoda, bilo da su u pitanju plate, penzije ili socijalna davanja. Kasa je prazna. Kreditne obaveze ogromne i one do kraja godine a i one koje nas čekaju u sledećoj godini. Korona je doprinijela da broj nezaposlenih svakim danom sve više raste. Pojedini sektori, ne samo turizam, već i poljoprivreda, industrija i ukupni realni sektor su u padu. Broj bankrotiranih firmi raste. Likvidnost preduzeća slaba. Sve je više pravnih i fizičkih lica koji ne mogu da servisiraju svoje kreditne obaveze“, upozorava Bošnjak.
 
Prema njenim riječima, podrška Vlade ugroženima bila je simbolična i jednokratna.
 
„Izvjesno je da će teško biti održati i ovakvo, prilično loše socijalno stanje. Podrška međunarodnih finansijskih institucija i EU Crnoj Gori je simbolična u poređenju sa podrškom članicama EU, kaže naš sagovornik.
 
Zato su, ističe ona, pred novom Vladom ogromne obaveze.
 
„Treba sinhronizovano raditi u više pravaca. Neophodno je izvršiti reprogramiranje kreditnih obaveza i poput drugih država tražiti otpis duga. To je praksa sa mnogim državama koje se nalaze u nezavidnoj situaciju. Mora se zatražiti pomoć od EU i uzeti ono što nam pripada kao zemlji koja je u fazi pristupanja, kako se ne bi ugrozio socijalni status građana. Neophodna je hitna podrška zdravoj privredi. Mora se izvršiti revizuja privatizacija i ugovora sklopljenih na štetu države. Potrebno je primijeniti novu ekonomsku politiku, značajno suzbiti korupciju i sivu ekonomiju, povećati efikasnost preduzeća, a sa druge strane smanjiti sve rashode koje nisu u funkciji socijalnog statusa i razvoja. Treba osnovati razvojnu banku, agrobanku, fond za razvoj Crne Gore. Hrabro ući u novi investicioni ciklus, krenuti u proces reindustrializacije, smanjiti ogromni parazitski državi aparat, završiti kapitalne infrastrukturne objekte uz podršku EU i sardnjom sa zemljama sa regiona. Energetika i zelene tehnologije treba da budu najvažniji resurs razvoja“, ocjenjuje Bošnjak.
 
Dalje, kaže da je neophodno raskinuti korupcionaške koncesione ugovore, posebno one za izgradnju obnovljivih izvora energije.
 
„Za ovo nam treba kompetentna, znavena, vizionarska Vlada sa poštenim, stručnim i iskusnim, dokazanim pojedincima koji će odgovorno i požrtvovano raditi u javnom interesu. Znanje je primarno, jer to je resurs nad resursima i zato hitno treba osnovati Institut za razvoj Crne Gore i okupiti svu domaću i pamet iz naše dijaspore, a sve u cilju ekonomskog preporoda Crne Gore“, zaključila je Bošnjak.
 
Ministarstvo finansija još nije saopštilo iznos javnog duga na kraju juna, iako je ranijih godina to najčešće rađeno početkom avgusta.