Bajčetić: Vladu treba formirati ljudski i pošteno, na osnovu izborne volje građana.

Nikola Bajčetić

Jasno je da je odgovornost nove vlasti ogromna. Isto tako i očekivanja građana. PzP će se truditi da maksimalno ispuni ta očekivanja i istraje na putu ostvarenja svoje misije. Vladu treba formirati ljudski i pošteno, na osnovu izborne volje građana. 

Kao punopravna članica IDU i ECR u stalnim smo komunikacijama oko naših međunarodnih obaveza i inteziviranja reformi potrebnih za jačanje naše uloge u NATO. U direktnim razgovorima sa mandatarom upoznaćemo ga sa našim viđenjem prioriteta i ciljeva ove Vlade i sa našim interesovanjem za resore.
 
Decidno smo saopštili da je za nas neprihvatljivo da na Vladu ima uticaj crkva, ili bilo koji drugi centri moći. Meni lično, kao vjerniku, nije normalno da crkva sastavlja Vladu. Crna Gora je sekularna država, ali nesporna je ogromna zahvalnost Mitropolitu Crnogorsko Primorskom Amfilohiju na ogromnom doprinosu u istorijskoj pobjedi.
 
Sada moramo sami da odradimo ono što je do nas, političara, sprovedemo neophodne reforme i pomognemo Crnoj Gori da ustane nakon pada DPS-a. To neće biti lako. Jer narod sa jedne strane očekuje pravdu, a sa druge strane ekonomski boljitak. Ako lideri PzP budu u Vladi, pravda je nešto što možemo da garantujemo narodu. Mi smo ti koji su prošli suzavce, prebijanja, zatvore i progon. Znamo kako treba sa onima koji su se svih ovih godina ogriješili o Zakon. Ko je bio ispravan neka bude miran.
 
Izborna volja građana biće zadovoljena, jer demokratski proces koji je otpočeo više niko ne može zaustaviti.
 
Nikola Bajcetic
Portparol PzP