MEDOJEVIĆ: UČIMO OD NAJBOLJIH!!!

Imajući u vidu da se savremeni svijet prvi put susreo sa pandemijom ovih razmjera i da ne postoje medicinski standradi, procedure i potvrđene prakse i protokoli, LEKCIJE IZ ISKUSTVA DRUGIH su jedino sto nam je na raspolaganju.

Naravno, treba učiti od NAJBOLJIH i vidjeti sta su njihova ISKUSTVA.

1. Identifikacija, testiranje i rana izolacija rizičnih grupa stanovništva
- osobe starije od 65 godina
- hronični bolesnici

2. Identifikacija, rana izolacija i testiranje osoba koje su bile u zemljama žarištima epidemije i njihovih neposrednih kontakata, po povratku u Crnu Goru, u mjesecu februaru i martu (osim za Kineze koje treba tretirati od januara)
- putnici sa ekskurzija za 8 mart i sl. po Italiji, Španiji, Francuskoj,
- putnike na letovima za žarišta epidemije u Italiji ( Milano, Bolonja...)
- radnici na auto putu iz Kine, pokrajine Wuhan

- Putnike koji su u Crnu Goru došli poslije 15.03. odmah na graničnim prelazima treba testirati i upućivati na kućnu izolaciju do dobijanja rezultata testa. One koji su inficirani koronom zadržati u kučnoj izolaciji ili posebno organizovanom karantinu, u zavisnosti od simptoma i razvoja bolesti.

- Sve pacijente sa uočljivim simptomima i pogoršanjem zdravlja, a posebno one iz ranjivijih kategorija ODMAH hospitalizovati i početi sa adekvatnom terapijom.

- Hitne ekonomske mjere moraju spriječiti ugrožavanje radnih mjesta i biološke supstance stanovništva. Zabraniti otkaze i ukinuti plaćanje anuiteta kredita ( i obračuna kamata) za pravna i fizička lica, računa za struju i plaćanja zakupnina stanova za fizička lica dok traje vanredno stanje. Uvesti obavezu isplate minimalne zarade za sve zaposlene u CG.

- Osloboditi plaćanja poreza i doprinosa sve poslodavce na isplatu zarada za zaposlene koji ne rade u toku vanrednog stanja,

- Za najugroženije strukture stanovništva, a posebno one koji se nalaze u izolaciji, a nemaju dovoljno sredstava, izdati BONOVE za hranu i osnovna sredstva higijene i zaštite od širenja virusa ( sredstva za dezinfekciju, maske, rukavice)

- Ljekovi i druge terapije za liječenje virusa Korona treba da budu BESPLATNI

Cilj mjera je da se IDENTIFIKUJU zaraženi i da se oni izoluju i adekvatno liječe.

Idealne mjere zaštite bi bile da se SVI građani Crne Gore TESTIRAJU i da SVI građani budu TOTALNO IZOLOVANI od kontakata sa drugim osobama, i da NIKO ne radi, a da SVI primaju zarade i SVI plaćaju poreze - ŠTO JE NEMOGUĆE!!!

Iskustva najboljih govore sa treba ciljano i efikasno uvoditi mjere prema onima koji su sa većim stepenom vjerovatnoće da mogu biti zaraženi. Najvažnije dvije mjere su TESTIRANJE i IZOLACIJA.

A iznad svega mora biti naša humanist, empatija, solidarnost i međusobno POVJERENJE.

U ovakvim krizama društvena solidarnost i JEDINSTVO je NAJVAŽNIJE. Nakon epidemije, koja će kad tad proći, ostaje bitka sa ekonomskom katastrofom koja slijedi. Sad je najvažnije sačuvati svaki ljudski život, radna mjesta, ali i ljudsko dostojanstvo i pokazati PUNU SOLIDARNOST sa inficiranim, bolesnim, starim, siromašnim, ali i sa medicinskim osobljem koje ovih dana izlaže svoje živote u borbi protiv ovog ZLA.

Svaka zloupotreba ovog vanrednog stanja u dnevno-političke ili profiterske svrhe mora biti osuđena od svih građana, i adekvatno tretirana.

Samo složno!!! Samo jako!!!