Radulović: Pogubne ekonomske računice oko Autoputa

Prof. dr Branko Radulović

Objava Monteputa da će putarina na prvoj dionici autoputa Bar-Boljare, od Smokovca do Mataševa, iznositi 3.3€ je još jedan pokazatelj tehničke-ekonomske pogubnosti načinu izgradnje ove neophodne saobraćajnice, bilo da se radi o srtukturi realizacije projekta, tajmingu, načinu finansiranja, dokumentaciji ili uvažavanju složenosti crnogorskih prilika.

Naime, prostom računicom, a na osnovu validnih podataka, preme Studiji izvodljivosti autoputa Bar-Boljare koju je izradio Louis Berger Sas 2008. godine i sprovedenim istraživanjima 2007. godine,  dnevni broj saobraćaja na dionici Podgorica-Kolašin iznosio je 4.325-5.380, zavisno od dionice, na prosječnom godišnjem nivou. Prema istoj studiji, u najoptimističkijoj varijanti 2027. godine, na dionici Smokovac-Mateševo, predviđeni saobraćaj će iznositi 23.241, što bi bila iskorišćenost 2.3%.

Ukoliko bi taj, zbog mnogih faktora, nedostižni broj od 23.241 vozila preveli na godišnji prihod od putarina, to bi iznosilo 27,6 miliona €. Ukoliko bi podijelili sadašnju cijenu koštanja autoputa sa ukupnim godišnjim prihodom od putarine, koji bi u komplenom iznosu koristio se za otplatu duga, bilo bi potrebno 43 godine da otplatimo izgradnju samo ove dionice, a 31.5 godina da se otplati dug kineskoj Exim banci.  

Nažalost, stanje je mnogo gore, tako da su ove brojke oko frekfencije saobraćaja bilo da se radi o demografiji, socijalnim prilikama, nezgrađenosti cijelog autoputa Bar-Beograda i nepovezanošću sa TNT mrežom ili činenica da nisu kalkulisani troškovi, pa je stvarni profit mnogo manji ili ga možda neće ni biti imajući u vidi stvarnu frekfenciju i iynos troškova. Prema namjeri ove vlade najavljena prihod od putarine će biti namijenjen otplati kredita Monteputa a ukupni trošak ovakve sulude izgradnje ove dionice će pasti na teret građana Crne Gore, uostalom kao i dosadašnji troškovi izgradnje, što će se direktno odraziti na socio-ekonomsko stanje u Crnoj Gori.

Jasno je da su, kao i sve što se radi na putnoj infrastrukturi u Crnoj Gori, jedinu korist će imati stvarni vlasnici Bemaksa i pojedini projektanti koji su prodali struku za novac i neistinama pokušali da opravdaju ovaj „projekat vijeka“ i njegove nedostatke i propuste. 

Da li više ima smisla i treba da mi iz Demokratskog fronta upozoravamo na pogubnost pojedinih odluka oko izgradnje putne infrastrukture, predlažemo rešenja, ukazujemo na pozitivne primjere u EU ili da pozivamo tzv. pravosudne organe da reaguju, jer je očito da nema efekata. Crna Gora će biti jedina koja je na ovakav način i u ovakvim uslovima počela izgradnju potrebne brze saobraćajnice za vezu sa Evropom i svijetom.

prof. dr Branko Radulović

Poslanik DF-a u Skupštini Crne Gore