Branka Bošnjak - Skupština Crne Gore 29.07.2019 (VIDEO)

Treba da se ukine diskriminacija prema određenim kategorima zaposlenih u Crnoj Gori. Prvenstveno mislim na ljekare i profesore na Univerzitetu Crne Gore.