Medojević: Bečićev gradonačelnik štitio interes Vlade Duška Markovića

Nebojša Medojević

„Bečićev gradonačelnik Budve brzo uči školu DPS-a. Kada nema odgovor na ključno pitanje – Zašto je platio obaveze iz korupcionaškog Ugovora o kolektoru u iznosu od 6,5 miliona evra, koje nije morao da plati, on vrijeđa i kleveće kao pravi Šojić.

Bečićev Gradonačlenik treba da odgovori na veoma prosto pitanje: “Zašto nije pokrenuo proceduru za utvrđivanje ništavnosti Ugovora sa WTE, zbog pravosnažne presude da se radi o korupcionaškom Ugovoru, već je nastavio privatne pregovore sa WTE i pristao na vansudsko poravnanje i da plati 6,5 miliona evra njemačkoj firmi? Bez odluke Skupštine.

Sad se vidi da je Bečićev gradonačelnik imao konstantne tajne pregovore sa Duškom Markovićem i da je sa njim napravljen dil na štetu građana Budve.

Ja sam mu lično pojasnio da je korupcionaški ugovor pravno ništavan i da opština Budva kao oštećene iz ovog korupcionaškog posla ima pravo na obeštećenje te da nova vlast mora odmah da pokrene postupak za utvrđivanje ništavnosti Ugovora, a onda da podigne tužbe protiv WTE u CG, Njemačkoj i Austriji za nadoknadu štete koja je nastupila zbog sklapanja korupcionaškog posla.

Najsnažniji pravni argument za ovaj moj predlog je činjenica da je predstavnik WTE priznao pred sudom da je sklopio korupcionaški ugovor sa predsjednikom opštine Budva, Rađenovićem.

To je pravni argument da je WTE naduvala troškove i oštetila opštinu Budva.

Ponudio sam Bečićevom gradonačelniku moj besplatan angažman i moje lične veze u Njemačkoj. Objasnio sam mu da bi takav proces u Njemačkoj i Austriji, doveo WTE u izuzetno tešku poziciju i veliki rizik plaćanja ogromnih kazni za korupciju u stranim zemljama, i nesagledive štetne posledice po poslovni kredibilitet i reputaciju i da bi opština Budva imala realne šanse da dobije ozbiljno obeštećenje. Mnogo veće nego što je realna vrijednost kolektora.

Dakle Njemačka firma je trebala da plati obeštećenje Budvi, a ne da Budva plaća bilo kakav novac kompaniji čiji je predstavnik u poslu sa opštinom Budva priznao da je sklopio korupcionaški dil.

Bečićev gradonačelnik je dakle, odbio da raskine štetan Ugovor i pokrene tužbe za nadoknadu štete, tajno pregovarao sa Njemačkom firmom i Duškom Markovićem i donio odluku da se vansudski poravna sa firmom koja je imala namjeru da opljačka Budvu i CG.

Bečićev gradonačelnik je platio 6,5 miliona evra građana Budve vez ikakakve pravne obaveze. Zašto? Njemačka firma je čašćena 6,5 miliona evra, umjesto da oni plate Budvi štetu zbog korupcije.

Kad neki državni funkcioner plati 6,5 miliona javnog novca privatnoj firmi, za korupcionaški posao, postavlja se pitanje motiva i interesa.

Ocigledno da se Bećićev gradonačelnik ovdje više bavio zaštitom državnih garancija, investicionim imidžom zemlje, kao da je Ministar u Vladi Markovića, umjesto da je štitio interese građana Budve i naplatio štete koje je Budvi napravio Marović i predstavnici Njemačke privatne firme WTE“.