Medojević: Ugrožena sigurnost štednje građana

Nebojša Medojević

CBCG svojim odlukama ugrožava stabilnost finansijskog sektora i štedne uloge građana.

Više godina , bez rezultata, upozoravan na dešavanja u bankarskom sektoru koja su van nadzora i kontrole CBCG , a koja mogu dovesti do kraha finansijskog sistema i ugrožavanja i propadanja štednih uloga građana i depozita privrede i države.
 
Pranje novca, fiktivni krediti, keš kolaterali, loše procjene rizika, prihvatanje naduvanih procjena kolaterala, krominal menadzmenta banaka, dogovoreni kreditni aranžmani sa režimskim tajkunima bez adekvatnog obezbjeđenja i stvaranje kontaminirane aktive banaka, lažni frizirani bilasnsi i neefikasna kontrola CBCG, doveli su do ugrožavanja finaijskog sistema i depozita građana i privrede.
 
Nelikvidnost budžeta, ogromni budžetski deficit su problemi sa kojim Vlada ne zna da se nosi i u panici od političkih posledica kašnjenja plata iz budžeta i penzija, pozajmljuje novac od komercijalnih banaka i CG, koje su kroz rizične plasmane ranijih godina, potrošili novac građana i privrede.
 
Nebojša Medojević
 
CBCG čija je primarna uloga da brine o stabilnosti finansijskog sistema i sigurnosti štednje građana , stavila se u funkciju prikrivanja prave istine o stanju u bankama. 
 
Umjesto da se pooštre mjere prema bankama koje su plasirale novac građana i privrede u visokorizične kredite tajkunima koji te kredite ne vraćaju, podignu obavezne rezerve i poostre mjere ocjene rizika plasmana i koeficijenta adekvatnosti kapitala, CBCG smanjuje obaveznu rezervu, kako bi banke mogle da dodatno finasiraji bankrotirani budžet i podrže političke ciljeve Vlade. 
 
Na taj način se dodatno povećava rizik od nesolventnosti banaka koje bi brzo mogle da uđu u ozbiljne probleme sa likvidnošću i onda bi se obraćale CBCG sa zahtjevima za sanaciju, naravno parama poreskih obveznika. 
 
Ovim mjerama CBCG ugrožava sigurnost štednje građana i depozite privrede, istiskuje privredu iz kreditiranja, poskupljuje cijenu kapitala za privredu i djeluje na način da pozar gasi benzinom.
 
Pozivam javno CBCG da odmah upoznaju javnost, a posebno građane koje drže svoj novac u bankama , sa rizicima od posledica bankrota nekih banaka i posledicama njihovih eventualnih sanacija na teret budžeta, tj poreskih obaveza građana. 
 
Vlada koja ukida nadoknade majkama, smanjuje plate, penzije, povećava poreze ,cijenu struje, goriva, sada priprema zakon kojim će se pljačkane privatne banke domacih i stranih tajkuna finasirati iz praznog budžeta. 
 
Upozorovam građane koji imaju veće štedne uloge u bankama da pažljivo prate dešavanja u bankarskom sektoru, mjere CBCG i Vlade, ocjene MMF-a i Svjetske banke, ali i upozorenja DF-a, jer bi mogli ostati bez svog novca.