Pavlović saopštio najnovije detalje o ubistvu Duška Jovanovića

Koča Pavlović

Svako visokoprofilnonaručeno i profesionalno izvedeno ubistvokoje se zadnjih decenija desilo u Regionu (govorim o čitavom exYU regionu), obavile su kriminalne ekipe koje su od strane naručioca ubistva bile angažovane i dovedene sa straneTa strategija se pokazala kao najsigurniji način da izvršioci,a samim time inaručioci ubistvaostanu što duže nepoznatiTo angažovanje ubica sa strane smatra se svojevrsnim 'kriminalnim standardom'u mafijaškim krugovima kada su pitanju naručene likvidacijepogotovo one koje spadaju ubistva visokog profilalikvidacija Duška Jovanovićimala je sve odlike baš takvog ubistva  odlike jedne visokoprofilnenaručene i profesionalno izvedeneegzekucije. 

Međutim kod Duškovog ubistva mi smo bili suočeni sa sasvim drugačijim dešavanjemsa dešavanjem koje bitno odstupa od pomenutih “kriminalnih standard”.

Naimezahvaljujući munjevitoj i veoma robustnoj medijskoj kampanjikoja je pratila ubistvo Duška Jovanovićanadležni državni organi su brzo ubijedili crnogorsku javnost (tokom svega par dana nakon ubistvada je tu egzekuciju sprovela jedna grupa domaćih ubicaSvega par dana nakon ubistvamediji su crnogorskoj javnostipozivajući se na neimenovane izvore iz policijesaopštili čak i imena članova te “domaće ekipe” koja je, navodnoizvršila ubistvo Duška Jovanovića.

Sjetićemo se svi kako je javnost tih dana bila medijski 'hranjenai do detalja upoznata sa kompletnim dešavanjem u diskoteci 'MANIJA', gdje su navodno vršene zadnje pripreme za Duškovu likvidaciju. Javnost je čak bila upoznata i sa sadržajem telefonskih i drugih razgovora koje su osumnjičeni iz tzv. “domaće ekipe” međusobnovodili u predvečerje ubistva

Tokom tih dana i tokom nedjelja nakon ubistvajavnosti je sazidano uvjerenjekoje najširem dijelu crnogorske javnosti i danas figuriše kao neupitna istinaRadi senaime, o uvjerenju da je likvidaciju Duška Jovanovića bez dileme obavila tzv.”domaća ekipa”, da su to po svoj prilici počinila baš ona lica koja su od početka bila sumnjičenaali da su ta lica uspjela da pobjegnu pravdi i da budu čak pravosnažno oslobođenazahvaljujući hotiičnom nečinjenju i kriminalnipropustima policijetužilaštva i sudate da se zato na koncu sve svelo samo na osudu Damira Mandića,koji je bio angažovan za logističku podršku ovog zločina.

Ovako iskonstruisanim narativom - koji je (kako rekoh) u javnosti vremenom dobio status nesumnjive istine - policijska istraga i pažnja cjelokupne javnosti trajno je postavljena na jedan (po svoj prilici pogrešankolosjek. Na kolosjek koji će istragu odvesti do pada optužnice i do pravosnažnog oslobađanja gotovo svih koji su našoj javnosti prethodno bili predstavljeni kao nesumnjive ubiceIstovremeno,u razočaranoj I ogorčenoj javnosti stalno je podgrijavano pomenuti naratviu  da je Duškovu egzekuciju bez dileme obavila “domaća ekipa”, i to po svoj prilici baš ona lica koja su od početka bila sumnjičenaali da su ta lica uspjela da pobjegnu pravdi zahvaljujući hotimičnimkriminalnim propustima policije i tužilaštva

Navedene činjenice i cjelokupno dešavanje oko ubistva Duška Jovanovićanameću dva zaključka :

1) da neuobičajeno brojni materijalni dokazi za ovakve visokoprofilne egzekucijenijesu namjerno iskorišćeni za pronalaženje ubica Duška Jovanovićaiako je za to postoja oogroman prostor u okviru međunarodne policijskei tužilačke saradnjebaš kao što je za takvu istražnu aktivnost na raspolaganju bilo ogromno vrijeme s obzirom da je od ubistva prošlo više od 10 godina;
2) da su postojeći materijalni dokazi iskorišćeni isključivo u cilju oslobađanja prethodno javno osumnjičenih pripadnika tzv.”domaće ekipejer se niti jedan od njihovih DNK uzoraka ne poklapaju sa DNK materijalom izolovanim napušci kojom je ubistvo izvršeno.
Sve ovo što sam sada rekao predstavlja uvod u slijedeće :
• saznanju sam da je prije tri mjeseca VDT-u dostavljen nalaz jedne nezavisne istrage - nalazkoji potpuno pobija ukorijenjeni narativ o tzv”domaćoj ekipi”, koja je navodno obavilalikvidaciju Duška Jovanovića.
• saznanju sam da pomenuti nalaz jasno ipoimenično identifikuje trojicu profesionalnih ubica iz italijanske mafijaške organizacije Sacra Corona Unita (koja je bila partner MiluĐukanoviću u poslu šverca cigareta prema Italiji)kao izvršioce ubistva Duška Jovanovića.
• saznanju sam da isti pomenuti nalaz precizno ipoimenično identifikuje naručioce ubistva Duška Jovanovićaimenuje finansijera tog ubistvakao što imenuje i osobu koja je po nalogu naručioca, a parama dobijenim od finansijeraunajmil aubiceobezbijedila logistikui dogovorila samu Jovanovićevu likvidaciju.

Stoga predlažem Odboru da odmah donesemo Odluku o kontrolnom saslušanju VDT-a tj.SDT-a, na kome će nas informisati o eventualnom postupanju u vezi sa pomenutim Nalazom nezavisne istrage

Koristim ovu priliku da informišem javnost da se sva trojica navodnih ubica Duška Jovanovića onih čija imena su navedena u pomenutom Nalazu - u ovom trenutku nalaze u italijanskim zatvorima na izdržavanju dugogodišnjih kazni za druga ubistva koja su počinilimeđu kojima je i jedna egzekucija koja je izvršena upravo ovdje, u Crnoj GoriOvo napominjem zato što baš ta činjenica –da se osobe koje Nalaz identifikuje kao izvršioce Duškovo ubistvanalaze u zatvorima Italije  omogućava našem Tužilaštvu da u relativno jednostavnoj procedure, i u vrlo kratkom vremenskom rokumože obaviti upoređivanje njihovih DNK uzoraka sa uzorcima koji su izdvojeni nakon Jovanovićevog ubistva.