Peticija građana Tološa nekorektno okarakterisana od strane čelnika Glavnog grada

Biljana Genić

Opozicija u Skupštini Glavnog grada sa žaljenjem konstatuje da  je predlog Odluke o izmjeni Odluke o izgradnji, postavljanju i uklanjanju privremenih objekata montažnog karaktera odbijen zahvaljujući mišljenju gradonačelnika Podgorice, Slavoljuba Stijepovića da predlog treba odbiti. To je isti onaj gradonačelnik koji je gostujući skoro u jednoj TV emisiji rekao da je on sa svojim saradnicima "danonoćno i svakonoćno" u službi i funkciji  građana Podgorice, a sad je ne trepnuvši zanemario potpise više od hiljadu građana Tološa. 

 

Po njegovim instrukcijama nadležni odbor predlaže Skupštini da se predlog odluke odbije. A, onda su došli na red i odbornici u Glavnom gradu. Opozicioni odbornici uvažavajući probleme lokalne zajednice i smatrajući sebe servisom građana i jednoglasno su se usprotivili odbornicima vlasti da se predlog Odluke ukloni sa dnevnog reda, ali vladajuća većina u Skupštini Galvnog grada pa i sam predjednik Skupštine su se oglušili o inicijativu građana, čak su nekorektno okarakterisali peticiju građana Tološa, kao peticiju nestručnih i politički motivisanih građana. To je teška, poražavajuća i neistinita optužba upućena mještanima Tološa, inače pripadnicima različitih političkih partija i različitih vjera i raznih struka, među kojima je bilo i radiologa, novinara, inžinjera, profesora Univerziteta  koji su vođeni motivima zaštite zdravlja svojih porodica i životne sredine vjerovali da će se njihov glas čuti u lokalnom Parlamentu i da će odbornici koji bi trebalo da su tu u funkciji građana jednoglasno prihvatiti njihovu inicijativu. Međutim, odbornici vladajuće koalicije nijesu željeli da čuju glas građana....

Nekome nije odgovaralo ni da se priča o postavljanju baznih stanica u gusto naseljenim djelovima Podgorice bez ikakve kontrole. I tako se pojedinac našao potpuno nezaštićen od  naglog širenja baznih stanica za mobilnu telefoniju i njihovog negativnog uticaja na zdravlje stanovništva, ali očigledno je da je interesni lobi telekomunikacionih kompanija toliko snažan i vlasti značajniji od interesa građana. Percepcija predstavnika gradske vlasti očigledno ne korespondira sa percepcijom građana, pa se lako izvodi zaključak da možda korespondira sa percepcijom tajkuna koji su za radi ostvarivanja što većeg profita skloni neistinama i korupciji. Uzalud je Zakon jasan, da bazne stanice ne mogu biti privremeni objekti. Priča se  nastavlja, opozicija neće stati na ovome, a ni građani, jer je obesmišljenja njihova peticija I uopšte taj način apela građana na lokalne vlasti.

Biljana Genić

Odbornica DF u Skupštini Glavnog grada