Radovanović: Opština ignoriše NVO iz Bijelog Polja

Petar Radovanović

Na jučerašnjoj sjednici Skupštine opštine Bijelo Polje jedna od tačaka dnevnog reda bila je i Prijedlog odluke o prihvatanju prijedloga Sporazuma o saradnji sa NVO “4 LIFE“ iz Podgorice. Sporazumom o saradnji predviđeno je da se nosilac projekta obavezuje da realizuje projekat u roku od devet mjeseci od dana potpisivanja sporazuma, stručno osposobi dva lica koja će imenovati Opština Bijelo Polje za rad u savjetovalištu za zavisnike/ce od droge.

 

Opština se obavezuje da za potrebe realizaciije projekta učestvuje u finansiranju projekta od 6000 e tako da sa punim pravom pitamo zašto se nije za ovaj projekat angažovala neka od lokalnih bjelopoljskih NVO ili neka iz susjednih gradova sa sjevera države?

Takođe smatramo da se na ovaj način diskiminišu NVO sa sjevera koje se ni po kom osnovu ne razlikuju od NVO iz Podgorice. Angažovanjem NVO iz BP smanjili bi se troškovi projekta a samim tim bi se uposlio i naš lokalni civilni sektor.

Takođe pitamo kada je opština Podgorica angažovala neku NVO iz BP ili sa sjevera države? S’obzirom na to da naša opština budzetom izdvaja značajna finasijska sredstva za projekte NVO pitamo komisiju za raspodjelu sredstava NVO da li su imali slične projekte koji bi se odnosili na pružanje usluga oko pomoći i savjetovalištu zavisnicima od narkotika?

Smatramo da je upitanju ishitren potez rukovodstva naše opštine i da su mogli za ovaj projekat uključiti neka od NVO iz Bijelog Polja. Apelujemo na nadležne u opštini da rade na jačanju kapaciteta lokalnog civilnog sektora kako bi spreman izašao pred ove i slične projekte i zadatke.

Petar Radovanović

Član OO Pokreta za promjene Bijelo Polje