Misija PZP-a

Pokret za promjene je politički pokret moderne, građanske orijentacije u Crnoj Gori, koji formuliše i sprovodi sve svoje aktivnosti u duhu evropskih, demokratskih principa. Pokret za promjene osnovan 15. jula 2006. god. okuplja sve građane Crne Gore koji nastoje da zasnuju i ostvare svoju egzistenciju kroz bogatu, ekonomski razvijenu i stabilnu, zakonski organizovanu, demokratsku i socijalno odgovornu državu, punopravnu članicu Evropske Unije, bez obzira na nacionalnu, vjersku i bilo koju drugu ličnu opredijeljenost.

Pokret za promjene je formiran iz NVO Grupe za promjene, kao mreže eksperata koja je imala za cilj da intenzivira zamrznute reforme i proces demokratske tranzicije u Crnoj Gori. Organizacija okuplja eksperte iz različitih sfera socijalnog života iz raznih crnogorskih gradova i različitih nacionalnosti, u namjeri da odrazi multietnicki karakter Crne Gore, a sve u cilju doprinošenja svojim programom, projektima i javnim djelovanjem promociji i praktičnoj realizaciji ideja o otvorenom, demokratskom društvu, modernoj tržišnoj ekonomiji i vladavini zakona. Cilj Grupe bio je da ponudi gradanima Crne Gore svoju vlastitu pozitivnu viziju - program izlaska iz duboke krize ideja i programa u koju je Crna Gora dovedena.

Program Pokreta za promjene je sveobuhvatan i nudi jasna rješenja u oblasti zasnivanja pravne države i ucvršcivanja njenih institucija, a takode daje i smjernice za prevazilaženje krize u sljedecim sektorima: poljoprivredi, šumarstvu, turizmu, saobraćaju i transportu, ribarstvu, planiranju, strukturi i korišcenju prostora, gradevinarstvu, monetarnoj politici, politici taksi, politici zapošljavanja, socijalnoj politici, obrazovanju, nauci i tehnologiji, zdravstvu, kulturi, medijima, sportu, ekologiji... Program uključuje nacionalne strategije u oblasti održivog razvoja, Evropskih integracija, i revitalizacije velikih ekonomskih sistema. Programom se definišu odnosi prema vjerskim zajednicama, drugim politickim partijama, civilnom sektoru (nevladine organizacije).

Smatramo da su aktuelne političke, socijalne, ekonomske i kulturne podjele, kao posljedica odsustva demokratskih kapaciteta i zloupotrebe političke moći, u posljednje dvije decenije značajno usporile napredak u svim socijalnim aspektima Crne Gore.Temeljna orijentacija političke misije PzP-a jeste prevazilaženje navedenih podjela i zapocinjanje dugoročnog i složenog procesa građanskog dijaloga u okviru crnogorskog društva.

Pokret za promjene smatra da je došlo krajnje vrijeme za građane Crne Gore da se angažuju u demokratskom procesu promjene vladajuće strukture. Ovaj angažman mora biti masovan i sveobuhvatan. Samo na taj način neophodan kritički otklon, u pogledu aktuelnog stanja, može biti napravljen. Aktivnost gradana Crne Gore u okviru demokratskog procesa mora biti usmjerena u korist odgovornije političke volje i u službi nove vizije društva u kojem žele da žive, obezbjeđujući ovim putem kvalitetan život za svoje potomstvo.